සමාජීය

29

Address directorium World Sinhala

මෙම වර්ගීකරණ‍යෙහි මානව කුසලතා, මානුෂීය සංකල්ප, සම්ප්‍රේක්ෂණය, අභිලාශ, ජන වාර්ගික, ‍ෙපලපත ආදී ‍ෙකාටස් පුළුල් ලෙස ආවරණය වේ. තවද, අත්දැකීම්, ලිංගිකත්වය, ආබාධිත, ජීවන ක්‍රම, සම ලිංගිකත්වය, ද්වි ලිංගිකත්වය, සබැදියාව, ක්‍රියාවාදය, උපදෙස්, අපරාධ, දේශපාලන, නීතිය, රාජ්‍ය, සංවිධාන, දර්ශනවාදය, සම්මත ග‍වේශණ වලට පරිබාහිර වූ පුරාවෘත්ත, ආගම්, ඉතිහාසය, අනාගතය ආදී අංශ හා උප සංස්කෘතීන්ද අන්තර්ගත වේ.

Other languages: Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Asturian, Azerbaijani, Bashkir, Basque, Belarusian, Bosnian, Breton, Bulgarian, Catalan, Chinese Simplified, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Farsi, Finnish, French, Frisian, Furlan, Føroyskt, Galician, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Interlingua, Irish, Italian, Japanese, Kannada, Kashubian, Kazakh, Korean, Kurdish, Kyrgyz, Latin, Latvian, Lietuvių, Luxembourgish, Macedonian, Malay, Marathi, Nordfriisk, Norwegian, O'zbekcha, Occitan, Ossetian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Romansh, Russian, Sardinian, Scots Gaelic, Seeltersk, Serbian, Sicilianu, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Tagalog, Taiwanese, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Türkmençe, Ukrainian, Uyghurche, Vietnamese, Welsh.

 • පන්සීය පනස් ඡාතක කතා පන්සීය පනස් ඡාතක කතා තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
 • කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව කම්කරු අනපනත් ක්‍රියාත්මක කිරීම කාර්මික ආරවුල් විසදීම, සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, වෘත්තීය ස්වස්ථාවය අධ්‍යක්ෂණය කිරීම හා හදිසි කාර්මික අනතුරු වලක්වාලීම, සේව්‍ය සේවක සම්බන්ධතාවයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව, සේවා නියුක්තිය විධිමත් කිරීම, කම්කරු කේෂ්ත්‍රය තුල සැලසුම් හා පර්යේෂණ කිරීම හා සේවකයින් දැනුවත් කිරීම, රැකියා වෙළඳපොල තොරතුරු සැපයීම, කම්කරු කේෂ්ත්‍රයට අදාල සංබ්‍යා ලේබන රැස්කිරීම, වි‍‍ස්තර ස‍‍හි‍ත‍යි.
 • බයිබල් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු බයිබල් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සිංහල අනුවාදය.
 • කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යංශය කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තිය හා උපාය මාර්ග, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් කර්මාන්ත 300 ක් පිහිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහන, වාර්තා හා සංඛ්‍යාලේඛන, රැකියා අවස්ථා ,කර්මාන්ත ලියාපදිංචිය , වි‍‍ස්තර ස‍‍හි‍ත‍යි.
 • කලා සූරී අරිසෙන් අහුබුදු ළමා දිවිය, තැතැති දිවිය, සිසු දිවිය, ගුරු ඇසුර, හෙළ හවුල් සබැඳියාව, සහතික පත් ලිපි සහ ‍තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
 • ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව ජාතික භෞතික ප‍්‍රතිපත්ති, සැලසුම් සහ ක‍්‍රමෝපායවල් සකස් කිරීම සහ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සහ භෞතික ජලාශවල ආර්ථික, සමාජයීය, භෞතික සහ පාරිසරික අංශ පිළිබඳ ඒකාබද්ධ සැලසුම් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමේ සහ නියාමනය කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් එකී ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති සහ සැලසුම් පළාත් බද සහ සැලසුම් මඟින් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට වගබලා ගැනීම සහ එය සමීක්ෂණය කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සහ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සහ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව - තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
 • ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය. නිවේදන, ටෙන්ඬර් පනත්, චක්‍රලේඛ ව්‍යාපෘති, වි‍‍ස්තර ස‍‍හි‍ත‍යි.
 • දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර දකුණු පළාතේ සමුපකාර සාමාජිකත්වය මුල් කරගත් ප්‍රජාවගේ ආර්ථික සමාජයීය හා සංස්කෘතික අවශ්‍යතාවයන් උසස් මට්ටමින් ඉටු කරමින් ජාතික සංවර්ධනයේ ප්‍රබල කොටස් කරුවකු වන ලෙස සමුපකාර ව්‍යාපාරය මෙහෙයවීම.
 • මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව වෛද්‍යාධාර, පුණ්‍යාධාර හා අසරණාධාර ලබා දිම, ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානය, ආගමික කටයුතු නගාසිටුවීම, කෘෂිකාර්මික දේපල පරිපාලනය, විදේශීය වන්දි ගෙවීම, පුද්ගලික භාර ස්ථාපකයින්ගේ අරමුණු ඉටුකිරීම.
 • මහමෙව්නාව බුද්ධ ධර්ම දේශනා, ධම්ම පදය, දහම් සිසිල, ලිපි හා පුවත් විස්තරාත්මකව ඇත.
 • මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මෝටර් වාහන පනත හා අනෙකුත් නීති රෙගුලාසි, වාහන වායු විමෝචන පරීක්ෂණ සහතිකය, රියදුරු බලපත් , මෝටර් වාහන පැවරීම හා අනුපිටපත් කිරීම, වි‍‍ස්තර ස‍‍හි‍ත‍යි.
 • තක්සේරැ දෙපාර්තමේන්තුව - ශ්‍රී ලංකාව දේපල තක්‌සේරු කිරීම, තත්ත්ව වාර්තා සැකසීම, ඇස්තමේන්තු පිළියෙළ කිරීම, නිශ්චල සහ චංචල දේපළ තක්‌සේරු කිරීම, කුලී තක්‌සේරු ප්‍රාදේශීය වරිපනම් බදු ඇස්තමේන්තු කිරීම සහ යලි ඇස්තමේන්තු කිරීම, නෛතික අධිකරණවලට සහාය වීම, පුද්ගලීකරණ කාර්ය සඳහා තක්‌සේරු කිරීම්, අල්ලස් පනතේ කාර්ය සඳහා තක්‌සේරු කිරීම තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
 • රාජ්ය භාෂා කොමිෂන් සභාව භාෂා විගණනය, දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු, රාජ්‍ය භාෂා පුහුණු වැඩ සටහන , භාෂාව භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධි විධාන වලට අනුකූලව රාජ්‍ය යාන්ත‍්‍රණය විසින් නිසි පරිදි කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීම.
 • පවුල් සෞඛ්ය කාර්යාංශය පවුල් සෞඛ්ය කාර්යාංශය - මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය විශේෂ කොටගත් පවුල් සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීම.
 • රාජ්‍ය අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථානය මෙය රාජ්‍ය ආයතන වල නිල වෙබ් අඩවි නොමිළේ ස්ථාපනය කිරීමට පිහිටුවා ඇති මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතන‍ෙය් රාජ්‍ය අංශය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන මගින් අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථානය පාලනය වේ.
 • කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත කුඩා කර්මාන්ත වල සහ කර්මාන්තවල නිරතව සිටින පුද්ගලයන්ගේ එලදායිකත්වය නංවාලීම, රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම හා කුඩා කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සඳහා ආධාර සැපයීම, කුඩා කර්මාන්ත වල නිෂ්පාදන අලෙවිය ප්‍රවර්ධන කිරීම, නිෂ්පාදන ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයීම, නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වලට සේවා සැපයීමෙහි නියුක්ත රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අතර සම්බන්ධීකරණය, කුඩා කර්මාන්ත ඒකාබද්ධ කිරීම මඟින් සංවිධාන ඇති කිරීම තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
 • රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය රාජ්‍ය ආයතන විසින් සපයනු ලබන පුරවැසි සේවා පිළිබඳ මහජනතාව වෙත කඩිනම්ව තොරතුරු ලබා දීම සඳහා පිහිටුවා ඇති රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය (1919) ඔබ සඳහා දැන් විවෘතව පවතී.
 • සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - ශ්‍රී ලංකාව සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව -අංශ, ‍‍සේවාවන්, ප්‍රවෘත්ති සහ සිද්ධීන්, පුහුණු වැඩසටහන්, වාර්ෂික සැලැස්ම තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
 • රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විවාහ, උපත් හා මරණ සහතික පරිඝනකගත කිරීම , කල් ගත වූ උපත් ලියාපදිංචි කිරීම ,ඉ-ජනග‍හන ලේඛන ව්‍යාපෘතිය , හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන හා ජනතා සත්කාරක ‍‍සේවා තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
 • රිදී විහාරය රිදී විහාරය ඉතිහාසය, ලිපි සහ ‍තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
 • ශ්‍රී ලංකා පුවත් | රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය රාජ්‍ය ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂාව, නිතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යාංශය.
 • තිපිටක තිපිටකය ඇතුලත් වේ.
 • ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර පළාත් සභා, අමාත්‍යංශ, දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්‌ථාපිත මණ්‌ඩලමහජන, සමාගම්, නිවේදන තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
 • අපේ දහම් පාසැල අපේ දහම් පාසැල - සිසුන් බදවා ගැනීම, ඇගයීමේ පරීක්ෂණ, ගුරු දෙගුරු රැස්වීම, වර්ෂ අවසාන සීල පිංකම තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
 • ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන, පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු , පාර්ලිමේන්තු අත්පොත , මන්ත්‍රීවරුන්‌ගේ නාමාවලිය, කාර්යයන්, කාරක සභා, පාර්ලි‌මේන්තු මහ‌ලේකම් කාර්යාලය තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
 • හන්දිය සැම දන එක්වන තැන. වි‍‍ශේෂයෙන් ම සැම දන‍ට දැනුම හා මාර්ගෝපදේශ ලබාදීමේ අරමුණින් එලි දක්වන්නකි.
 • මහමෙව්නාවේ බෝධ්ඥන ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව ත්‍රිපිටකය - මහමෙව්නාවේ බෝධ්ඥන ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව.
 • පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම හා සාධාරණ වෙළඳපොළ තරඟකාරීත්වය ඇතිකිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධානතම ආයතනයයි.

Inter CAFFE

31 korisnika prisutno: 0 registrovanih i 31 senkica. Ulogovani: Nema
Filigranska kapija od stihova - Dejan Milenković
16.08.2019 22:52, tragalac@Umetnost
Muzika, tekst - moja omiljena pesma
14.06.2019 08:02, Sammir@Umetnost
Potrosacko drustvo iz vizure jednog potrosaca
14.06.2019 08:00, Sammir@Posao
Vicevi - Mujo, Haso, Lala, Sosa, plavuse i ostali
14.06.2019 07:53, Sammir@Opušteno
Dobro došli - predstavite se
14.06.2019 07:51, Sammir@Opušteno
Poezija - najlepsi stihovi
16.04.2019 08:23, tragalac@Umetnost
Preporuke za citanje - preporucite knjigu, zanimljivo stivo
18.03.2019 10:58, solium@Umetnost
Miroslav Mika Antic - neki pesnik iz Mokrina
12.03.2019 23:11, Maxa@Umetnost

Vesti

Vučić s Majom Pavlović: Pomoći ćemo da se reši problem

Sudar kod Kraljeva: Povređeno petoro mladih, dve devojke u teškom stanju

Ne zna se sudbina četiri hiljade Srba nestalih u ratovima devedesetih

Država povećala vlasnički udeo u Aerodromu "Nikola Tesla"

Nacrtana akcija Partizana: "Bukvalno me je pogodio u čelo" VIDEO

Hodžaj: Taksama usloviti Beograd za povlačenje priznanja

Lajčak: Realnost Kosova je da nije priznato od pet članica EU; Srbija ne bi trebala da potpisuje ugovor sa Evroazijskom unijom

Naslovi.net, 30.8.2019 13:22

Virtuelne razglednice

za rodjendan, godišnjicu braka, srećnu slavu, ženidbu, udaju, položen vozački, prijem u radni odnos...