Asociaţii şi organizaţii

58

Address directorium World Română Societate

Categorie dedicată paginilor web a unor organizaţii neguvernamentale, implicate în programe de interes naţional, regional sau internaţional.
 • A.N.P.C.P.P.S.R - Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Produselor şi Serviciilor Detaliază activitatea prestată, statutul şi programele realizate, legislaţie şi o listă de discuţii.
 • ADPARE Informaţii despre Asociaţia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educaţie. Prezentare activităţi, proiecte şi alte date legate de traficul de fiinţe umane.
 • Amideea Detalii despre Asociaţia pentru Marcarea şi Identificarea Electronică a Animalelor, organizaţie neguvernamentală ce promovează introducerea şi utilizarea mijloacelor electronice de identificare a animalelor.
 • ANCIC Asociaţia Naţională a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni este o organizaţie fondată în decembrie 1998 cu scopul de a dezvolta relaţiile dintre cetăţeni şi instituţiile de Stat. Sunt detaliate statutul organizatoric, colegiul director şi lista membrilor participanţi, informaţii despre evenimentele şi proiectele de actualitate, un forum de discuţii şi adresele de contact.
 • Arc Conţine informaţii detaliate despre această asociaţie, proiecte şi programe, noutăţi legate de activitatea în domeniu, precum şi liste de discuţii pentru cei interesaţi.
 • ARMAD - Asociaţia Română de Marketing Direct Informaţii despre activitate, legislaţie specifică şi evenimente organizate.
 • ASDR - Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale Prezintă o scurtă prezentare a asociaţiei ce militează asupra reînvierii şi păstrării tradiţiilor, a obiceiurilor, a îndeletnicirilor satului românesc.
 • ASFAN - Asociaţia pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate Conţine informaţii despre membrii şi activitatea prestată, cazuri de OZN-uri văzute în ţară,diferite articole, un istoric al investigaţiilor româneşti şi o listă de discuţii.
 • Asociaţia Comunelor din România Informaţii despre această asociaţie nonguvernamentală, membri, activităţi, contact.
 • Asociaţia Consensual Informaţii despre activitatea asociaţiei în domeniul educativ, cultural, al asistenţei sociale şi al drepturilor omului.
 • Asociaţia cultural-ştiinţifică Flambaf Conţine informaţii despre activitatea prestată şi date despre statutul asociaţiei.
 • Asociaţia de Comunicaţii prin Cablu Conţine informaţii despre activitatea prestată, statut, o listă informativă a membrilor şi evenimente specifice.
 • Asociaţia Editorilor din România Instituţie profesională a editării de carte ce publică în toate domeniile de interes cultural, în format clasic sau electronic. Prezintă date generale, informaţii despre membrii, legislaţie în domeniu şi o bază de date cu edituri şi distribuitori de carte.
 • Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) Organizaţie profesională neguvernamentală, cu activitate non profit, deschisă inginerilor şi celor ce au preocupări interdisciplinare conexe domeniului ingineresc din România. Asociaţia s-a constituit în scopul apărării intereselor profesionale şi sociale ale corpului ingineresc.
 • Asociaţia Municipiilor din România Organizaţie neguvernamentală şi apolitică ce îşi propune promovarea administraţiei publice în raport cu autorităţile centrale.
 • Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni - ANBCC Ce este un Birou de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC), ce servicii oferă şi în ce domenii. Ce este Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni şi ce şi-a propus. Cum putem contacta un BCC în judeţul sau sectorul unde locuim.
 • Asociaţia Naţională a Furnizorilor de Training Prezintă ordonanţe de guvern referitoare la acest domeniu de activitate, precum şi date despre asociaţie, statutul şi regulamentul ei. Conţine date despre membri şi despre ultimele realizări ale asociaţiei.
 • Asociaţia Oraşelor din România Informaţii despre această asociaţie nonguvernamentală, statut, membrii, activităţi, contact.
 • Asociaţia Partener Prezintă obiectivele asociaţiei, domeniile de activitate, proiectele în derulare, forum de discuţii şi informaţii de contact.
 • Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Produselor şi Serviciilor din România Organizaţie guvernamentală ce apără şi promovează drepturile consumatorilor din România.
 • Asociaţia Pro Democraţia O organizaţie neguvernamentală a cărei misiune este intărirea democraţiei în ţara noastră prin stimularea participării civice.
 • Asociatia Generala a Economistilor din Romania Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi apolitică. Prin acţiunile sale, membrii AGER acţionează pentru crearea unui curent de opinie în vederea creării unei economii de piaţă funcţionale şi competitive în România.
 • Asociatia pentru integrare europeana "Repere" "Repere" este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, românească cu sediul în Bucureşti. Scopul nostru este de a promova Integrarea Europeană
 • Centrul de Informare ONU Centrul de Informare al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru România. Oferă informaţii despre ONU, documente, legislaţie, bibliotecă.
 • Centrul de Informare pentru Copiii Străzii Ghidul Serviciilor Sociale pentru Copiii Străzii, consultare online, Buletin Informativ - online, abonare prin e-mail, adrese utile de Internet şi de e-mail ale ONG-urilor şi instituţiilor din domeniul protecţiei copilului.
 • Comunitatea informaţională NGO.ro Oferă informaţii despre organizaţii şi iniţiative civice din România, grupate pe arii tematice.
 • Confederaţia Naţională a Femeilor Şcoala postliceală sanitară "Carol Davila" este o creaţie a Confederaţiei Naţionale a Femeilor din România şi are 32 de filiale în ţară.
 • Donaţii online Prezintă informaţii despre serviciul gratuit oferit de CENTRAS, dedicat donaţiilor online pentru organizaţiile neguvernamentale din România.
 • Federaţia Asociaţiilor de Proprietari din România Informaţii despre condiţii de aderare, servicii şi tarife, legislaţie, proiecte, adrese utile şi detalii privind publicaţia lunară "Interesul Naţional".
 • Federaţia Autorităţilor Locale din România Organizaţie neguvernamentală şi apolitică, constituită pentru a deveni vocea unificată a autorităţilor locale în relaţiile cu Guvernul şi Parlamentul precum şi cu instituţiile europene şi mondiale.
 • Federaţia Caritas a Diecezei de Timişoara Informaţii despre activitatea prestată în domeniul asistenţei sociale.
 • Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului Prezintă informaţii despre activitatea federaţiei, statutul şi procedura de aderare, date de contact şi comitetul director.
 • Federaţia Sindicală Hidroelectrica - Hidrosind Pune la dispoziţie informaţii despre activitatesa şi scopul aceste instituţii şi diferite resurse din domeniu.
 • Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor - FSANP Prezintă informaţii utile despre activitatea acestei federaţii.
 • Fundaţia Conexiuni Prezintă informarţii despre această fundaţie de promovează proiecte care să contribuie la dezvoltarea practicilor din domeniul social, medical şi educaţie.
 • Fundaţia de caritate Herald Integrarea copiilor cu probleme sociale în societate; asistarea mamelor văduve, singure sau divorţate; asistarea vârstincilor, prevenirea singurătăţii, izolării, depresiei şi suicidului.
 • Fundaţia Internaţională Omenia Detalii despre activitatea acestei fundaţii.
 • Fundaţia Mihai Tican Rumano Societate cultural ştiintifică cu preocupări de conservare a monumentelor istorice şi promovarea personalităţii culturale.
 • Fundaţia pentru Dezvoltare Rurală Fundaţie creată pentru a contribui la dezvoltarea economică şi socială a mediului rural românesc, punând accent în mod deosebit pe dezvoltarea învăţământului agricol.
 • Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile Oferă o gamă largă de programe, cursuri de management şi dezvoltare personală, aducând o contribuţie majoră la dezvoltarea sectorului nonguvernamental prin buletine electronice, cataloage şi reviste.
 • Fundaţia pentru Sprijin Comunitar Prezintă organizaţia, programele desfăşurate, informaţii de contact.
 • Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie Prezintă informaţii despre programele de asistenţă socială prestate de organizaţie, diferite evenimente şi date despre activitatea actuală.
 • Fundaţia Ruhama Organizaţie neguvernamentală cu rol în a asigura o viaţă mai bună persoanelor, familiilor şi comunităţilor defavorizate. Oferă informaţii despre statut, activitate, servicii şi publicaţii proprii.
 • Gala Premiilor Societatii Civile Eveniment anual de recunoaştere a excelenţei în domeniul activismului social.
 • GreenAgenda Instituţie ce derulează proiecte de dezvoltare rurală. Sunt prezentate informaţii despre organizaţiile membre, strategii şi parteneri.
 • Habitat for Humanity - România Organizaţie creştin-ecumenică nonprofit care activează în mai multe localităţi din România.
 • Humanism.ro Conţine informaţii despre Asociaţia “Solidaritatea pentru libertatea de conştiinţă”, asociaţie înfiinţată pentru a atrage atenţia asupra discriminărilor pe bază de credinţă şi religie.
 • Liga Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România Informaţii despre statut, structură organizatorică, proiecte proprii, noutăţi şi referinţe de contact.
 • Liga Pro Europa Una din primele ONG de după revoluţie. Sunt cuprinse date despre istoric, departamente, proiecte, articole din presa de actualitate şi referinţe de contact.
 • Oraşe Energie România Organizaţie neguvernamentală dedicată îmbunătăţirii eficienţei energetice în serviciile publice urbane. Se prezintă date despre instituţie, organizarea ei, membrii, activităţile recente, partenerii şi informaţiile de contact.
 • Resurse pentru Democraţie Proiectul Resurse pentru Democraţie al Asociaţiei Pro Democraţia. Conţine o serie de informaţii utile din domeniul civic: asociaţii, aleşi, legislaţie utilă, forum de discuţii.
 • Sigma Xi România - Societatea pentru Cercetare Ştiinţifică Sigma Xi -- Societatea pentru Cercetare Ştiinţifică este o organizaţie fondată în 1886, la Universitatea Cornell din SUA, având ca scop generic onoarea în cercetarea ştiinţifică. Termenul este înţeles în două sensuri: onorarea celor care au contribuit la cunoaştere şi practicarea onorabilă a activităţilor ştiinţifice.
 • Societatea Vegetarienilor din România Pune la dispoziţie informaţii din acest domeniu, liste de discuţii şi diferite reţete.
 • Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România Site-ul oficial al acestei asociaţii neguvernamentale. Despre statut şi activităţi, membri, parteneriate, informaţii de contact.
 • Uniunea Românească O voce, un viitor. Organizaţie de opinie şi acţiune a diasporei româneşti.
 • URTP - Uniunea Română de Transport Public Prezintă informaţii despre serviciile punse a dispoziţie membrilor săi, evenimente din domeniu, proiecte în curs de desfăsurare şi legislaţia din domeniul transporturilor publice.
 • Voluntariat Sunt oferite informaţii istorice, documente, ştiri şi informaţii la zi despre centrele de voluntariat şi activităţile de voluntariat din întreaga lume. Sunt oferite resurse pentru voluntari şi pentru managerii de voluntari.
 • Zebra Organizaţie independentă care se ocupă din anul 1986 de ajutorarea cetăţenilor străini în Steiermark, Austria.

Inter CAFFE

31 korisnika prisutno: 0 registrovanih i 31 senkica. Ulogovani: Nema
Filigranska kapija od stihova - Dejan Milenković
16.08.2019 22:52, tragalac@Umetnost
Muzika, tekst - moja omiljena pesma
14.06.2019 08:02, Sammir@Umetnost
Potrosacko drustvo iz vizure jednog potrosaca
14.06.2019 08:00, Sammir@Posao
Vicevi - Mujo, Haso, Lala, Sosa, plavuse i ostali
14.06.2019 07:53, Sammir@Opušteno
Dobro došli - predstavite se
14.06.2019 07:51, Sammir@Opušteno
Poezija - najlepsi stihovi
16.04.2019 08:23, tragalac@Umetnost
Preporuke za citanje - preporucite knjigu, zanimljivo stivo
18.03.2019 10:58, solium@Umetnost
Miroslav Mika Antic - neki pesnik iz Mokrina
12.03.2019 23:11, Maxa@Umetnost

Vesti

Vučić s Majom Pavlović: Pomoći ćemo da se reši problem

Sudar kod Kraljeva: Povređeno petoro mladih, dve devojke u teškom stanju

Ne zna se sudbina četiri hiljade Srba nestalih u ratovima devedesetih

Država povećala vlasnički udeo u Aerodromu "Nikola Tesla"

Nacrtana akcija Partizana: "Bukvalno me je pogodio u čelo" VIDEO

Hodžaj: Taksama usloviti Beograd za povlačenje priznanja

Lajčak: Realnost Kosova je da nije priznato od pet članica EU; Srbija ne bi trebala da potpisuje ugovor sa Evroazijskom unijom

Naslovi.net, 30.8.2019 13:22

Virtuelne razglednice

za rodjendan, godišnjicu braka, srećnu slavu, ženidbu, udaju, položen vozački, prijem u radni odnos...