• 10i10 Aps. Er en gruppe selvstændige konsulenter inden for virksomhedsledelse, der løser opgaver samlet eller enkeltvis.
 • Acos Group A/S Besidder ekspertise indenfor en bred vifte af kapacitetsomkostninger - herunder tele-systemer, kopi- og printinstallationer og energi. Allerød.
 • ActivatorGroup A/S Arbejder med udvikling af organisationer særligt indenfor kompetenceudvikling, rekruttering og genplacering. Odense.
 • Agilitor eMail Consulting Rådgiver om og implementerer eMail Marketing og Permission Marketing programmer.
 • Aldrig-mere-stress.dk Hjælp til virksomheder og privatpersoner der ønsker at arbejde med at håndterer og reducere stress igennem både rådgivning, projektudvikling, undervisning og stressbehandling af stressramte personer.
 • Andersen Udvikling Konsulentfirma, der bistår mindre virksomheder med udvikling og rekruttering af personale, evaluering af projekter samt sparring med ledelsen om strategi og organisation. Hjørring.
 • Appointment Projektledelse, organisations- og procesoptimering og planlægningsopgaver.
 • APV PC/NET Tilbyder arbejdspladsvurdering fra start til slut samt den efterfølgende opfølgning.
 • ArbejdsmiljøCentret ArbejdsmiljøCentret er en professionel servicevirksomhed, som rådgiver inden for arbejdsmiljøområdet.
 • Asym Aps. Ingeniørfirma med speciale i indlejret software, brugerinterfacedesign og produktudvikling. Deltager i projekter i roller som analytiker, designer, leder, udvikler, manualforfatter, tester og underviser. Bagsværd.
 • Bank&Co Foredrag og kurser i teamudvikling med afsæt års erfaring med opbygning af succesfulde teams indenfor elitesport og erhvervsliv.
 • Bbconsult Praktisk assistance og rådgivning indenfor Forretningsudvikling og ledelse, Salg og pleje af kunderelationer, Optimering af forretningsprocesser, Optimering af IT til understøttelse af forretningen.
 • Birdi Copenhagen Konsulentvirksomhed med speciale i salgstræningsrådgivning.
 • Bizcon ApS Konsulentvirksomhed, der arbejder med kortlægning, effektivisering og implementering af forretningsprocesser.
 • BNP Praktisk og operationel rådgivning til virksomheder omkring forretningsmulighederne på Internet/Intranet.
 • Business Broker A/S Virksomhedskøb, virksomhedssalg, kapitalformidling, samarbejdsformidling og hjælp til generationsskifter.
 • Care Consulting Socialrådgivning til medarbejdere i virksomheden, rådgivning om seniorpolitik, medarbejdersamtaler, fastholdelse og integration af medarbejdere. Holte.
 • Carl Bro A/S International konsulentvirksomhed. Leverandør af løsninger og faglig ekspertise indenfor informationssystemer, ledelsesudvikling, projektstyring og kunderådgivning.
 • Center for avanceret teknologi Avancerede beregninger af maskiner, konstruktioner og flydende medier. Præsentation, finite element programmer og kurser. Roskilde.
 • Changepilot Konsulentvirksomhed, der arbejder med innovation, kreativitet og forandringsledelse. Changepilot er baseret på Kaospiloternes teori og praksis om aktionsbaseret læring og metodik.
 • Chas. Hude Dansk patent- og varemærkebureau. Yder designrådgivning, softwarepatentering og hjælp til brug af patenter og brugsmodeller.
 • China Outsourcing Company Konsulentvirksomhed, der tilbyder danske virksomheder rådgivning omkring outsourcing til Kina. Virksomheden har særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.
 • Clement Consult Netværksbaseret rådgivningsvirksomhed, der fokuserer på effektivisering og udvikling inden for logistik, organisation, kvalitet, service og samarbejdsformer. Odense.
 • Copenhagen Consulting Co. Konsulentvirksomhed med rådgivningsspeciale i detailhandelsforretning.
 • Cubium Consulting Specialister i indkøb, logistik og forretningsudvikling. Leverer rådgivning og projektledelse fra strategi til implementering. Birkerød.
 • Cultivator A/S Konsulenter, der løser opgaver inden for forretningsudvikling, lederudvikling, salgstræning og rekruttering. Tilbyder leder- og salgskurser.
 • Cuva Leverer konsulentydelser inden for mekanisk produktudvikling og produktkonfigurering.
 • Dafolo Konsulentvirksomhed, der arbejder med administrativ forenkling, kommunikation og kompetenceudvikling i den offentlige sektor.
 • DanAgora Service vedr. mødebooking om et emne eller produkt. Virksomheden finder rette kontakt person og etablerer kontakten.
 • Dansk Teknologi A/S Rådgivere og entreprenører indenfor mekanisk teknologi. Hovedaktiviterne omfatter: Produktudvikling, forretningsudvikling, montageteknik, robotteknologi samt produktionsteknologi.
 • Dintryghed.dk Selskab der tilbyder financiel rådgivning, stiftelse af selskaber samt formueforvaltning.
 • Dream Company A/S Kerneydelserne er foredrags- og kursusvirksomhed samt konsulentydelser til dansk og udenlansk erhvervsliv. Virksomheden ledes af Rolf Jensen forfatter til The Dream Society og Heartstorm.
 • Eli & Fugl Arbejder med optimering, salgsopgaver, analyse og outsorcing som service til virksomheder.
 • Engholm Tekstforfatter med speciale i salg af forklaringskrævende produkter. Læs om den gennemprøvede EKS-strategi.
 • Er Du Sikker Objektiv og uvildig rådgivning i sikrings- og sikkerhedsspørgsmål for store og små virksomheder.
 • Half and Half Coaching Coacher enkeltpersoner i forhold til de udfordringer de måtte stå overfor såvel i privatlivet, i uddannelsesforløb som i karrieren.
 • Handy Partners Tilbyder service og konsulent ydelser indenfor kvalitet, undervisning, medarbejderforhold, regnskab, internet, virksomhedsfusion, forhandlinger, integration og teambuilding. København.
 • Hans Harding ApS Patentering, projektledelse, kommercialisering af forskningsresultater.
 • hd | consult Konsulentvirksomhed indenfor interim management, økonomistyring og projektledelse.
 • Holm Tilbyder services på områderne IT og forandringsledelse, herunder IT-anvendelse i et forretningsperspektiv, organisering, IT-chef på deltid og bestyrelsesarbejde. Birkerød.
 • Human House A/S Organisationsudvikling, ledelse, kompetanceudvikling, team building, coaching til private og offentlige virksomheder. Risskov.
 • Håndværksrådet International A/S Virksomhedsrådgivning inden for internationalisering og globalisering med særlig fokus på de vest-, central- og østeuropæiske markeder, Nord- og Sydamerika samt Kina og Vietnam.
 • Ideværkstedet Faciliterer processer som organisationsudvikling, udviklingsprocesser og forandringsprocesser i virksomheder, der inspirerer til nye tanker og alternative handlemuligheder.
 • Impless I/S Implementerende rådgivning for opnåelse af løbende forbedringer i kundernes produktion og administration med inspiration fra japanske og amerikanske udviklingsmetoder.
 • Incube Hjælper innovative virksomheder med vækstpotentiale med at arbejde og tænke kreativt.
 • Initia A/S Tilbyder virksomhedsudvikling, rådgivning, salgs- og ledertræning samt rekruttering. Kolding.
 • inWrite Tilbyder korrekturlæsning, oversættelse, dokumentationsopgaver, rådgivning og virksomhedssparring.
 • Ivan Høeg Consult Tilbyder rådgivning inden for eksportforberedelse, eksportstart med globaliseringscheck for IFU og IØ
 • Konxion ApS Konsulentvirksomhed med speciale i standardiserede pakker til analyse af virksomhedens salgsorganisationer
 • Korax Kommunikation kursus- og servicevirksomhed med speciale inden for læseteknik, skriveteknik, notatteknik og taleteknik. Desuden konflikthåndtering i form af rådgivning, mægling/mediation
 • KvalitetsService Assistance til at udvikle og vedligeholde firmaers processer og ledelsessystemer med focus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Fredericia.
 • LB formidling Med hovedvægt på naturvidenskabs- og sundhedsformidling tilbydes projektstyring, budgetter, økonomi, konceptudvikling, formidling, pædagogik, redaktionelt arbejde, fundraising, PR, markedsføring og tekstskrivning. Frederiksberg.
 • Lisbeth Nyborg Consulting Konsulentvirksomheder, der hjælper små og mindre virksomheder til f.eks. at vende en krisesituation, øge effektiviteten eller ændre strategi.
 • LufthavnsKonsulenterne Aps Konsulentydelser indenfor luftfart/lufthavne. Specialist i airside forhold inklusiv simulering, standplads disponering, ILS og MET.
 • LXP Consulting Samarbejdspartner med henblik på projekter, som modtager tilskud fra offentlige fonde og puljer. Især Den Europæiske Socialfond. Evaluering af skoler
 • LxP Consulting Ansøgning, administration, evaluering af tilskudsprojekter. Samarbejdspartner for projekter som modtager tilskud fra offentlige fonde og puljer. Kastrup.
 • Manator Aps Rådgivning, konsulentydelser og samlede løsninger vedr. ledelsesværktøjer og -systemer, risikostyring, virksomhedsspecifikke kurser samt netværk for direktører og andre nøglemedarbejdere.
 • Margin Aps. Udvikling af organisationer og ledere. Aktuelle temaer er ledelse, salg, tid, stress, personlig sparring og ledelse af forandringer. København.
 • Mediation v/Kirsten Skovgaard Konfliktløsning med hjælp fra uddannet mediator.
 • MG50 Netværk som består af 77 virksomheder inden for IT, media, kommunikation, rådgivning og videnservice samt studielabs. Yder assistance med projekter inden for IT, media, kommunikation og rådgivning.
 • Mindlift.net Tilbyder virksomhedsrådgivning, organisationsudvikling, evalueringer, undersøgelser, personlig ledelse, kurser, seminarer og foredrag.
 • Minerva Danmark A/S Virksomhedsrådgivning, IT-rådgivning og styring af forretningsprocesser.
 • Moth & Partners Udvikling af små og mellemstore virksomheder med bistand indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, personaleudvælgelse og -træning samt projektstyring. Aalborg.
 • nbCOM ApS Tilbyder rådgivning og konsulenttjenester inden for kommunikation og dokumentation. Århus
 • Nueva Selvstændig konsulent og kulturanalytiker, udvikler, rådgiver for virksomheder.
 • Pietas Konsulent- og foredragsvirksomhed, hjælp til opstart af selvstændig virksomhed, virksomhedsanalyse, strategiudarbejdelse, sparring, nedskæring og krisehjælp. Vedbæk.
 • Planenergi Uafhængigt rådgivende firma med speciale i ressourcebesparelse, miljøbevarelse og udvikling af bæredygtige teknikker, systemer og organisationer.
 • Proficon Arbejder med styrkelse af virksomhedernes konkurrencekraft ved analyse, uddannelse og implementering af løsninger vedrørende salg, service og virksomhedskultur. Randers.
 • Projektkonsulenter med specialkompetencer Konsulentfirmaet udlejer konsulenter til projekter indenfor sundhed & innovation, web-kommunikation samt Team Marketing.
 • Prokura A/S Prokura er en fokuseret nichevirksomhed indenfor indkøb. Leverer viden, konsulentydelser, software og avancerede ydelser indenfor strategisk indkøb, fortrinsvis til mellemstore og større skandinaviske virksomheder
 • ProSatis A/S Netværksorganisation som yder rådgivning og konsulenttjenester som bidrag til strategiske tiltag, systemløsninger, produktudvikling og metodologi indenfor coaching, projektledelse og projektstyring. Glostrup.
 • QualiWare Udvikling af ledelsessystem og information systemer til projektplanlægning, styring af kvalitet, arbejdsgange og logistik design.
 • Reflektor ApS Tilbyder udarbejdelse af beslutningsoplæg, analyser og evalueringer samt professionel procesbistand til beslutningstagere og leverandører af velfærdsservice i den offentlige og private sektor.
 • Rådgivnings-Basen Rådgivning indenfor virksomhedsudvikling, ledelsesudvikling, medarbejderudvikling, produktudvikling og generationsskifte. Greve.
 • Rådgivningscentret Rådgivning til mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder om økonomi, markedsføring, etableringsvejledning samt udvikling af ledelse og personale. Solrød Strand.
 • S. Højlund Rasmussen & Co A/S Strategisk udvikling, organisationsudvikling og systemudvikling. Udarbejder og implementerer strategier og løsninger baseret på dataudveksling via intra- og internettet. Frederiksberg.
 • Samcoaching Coaching for private og virksomheder i Midtjylland og Vestjylland.
 • Samuelsen Arrangerer kurser, temadage og netværk om aktuel politik og interessevaretagelse. Tilbyder uafhængig politisk rådgivning.
 • Solo JobDesign Sælger viden om nye måde at arbejde på - især for freelancere, frie agenter og mikrovirksomheder.
 • Sourcing House Sourcing og production partner til verdensomspændende produktion inden for tekstiler, beklædning, accessories, boliginteriør, pynt m.m.
 • Step-Up as Step-up tilbyder læring i teamudvikling, peptalk, ledertræning og salgstræning.
 • Sven Allan Jensen as By- og trafikplanlæggere, kommuneplaner, lokalplaner, byfornyelse, trafiksikkerhed, GIS, og grafisk produktion. Aalborg.
 • Synergy Minds Kreativ og innovativ udviklingsbistand til den kvalitative del af udviklingsprocessen.
 • Teknologi & Produkt Udvikling A/S Mekanisk produktudvikling fra idé til design og produktion.
 • Telit Tele Aps. Konsulentvirksomhed, kurser og programmering indenfor radiokommunikation, telekommunikation, databaser og datavarehuse for virksomheder. GSM, UMTS, TETRA, Database og SQL kurser. Frederiksberg.
 • Transport Mæglerne Rådgiver virksomheder i transportbranchen om transportforsikring, vognmandstilladelser og virksomhedssalg. Haderslev.
 • tungelund.dk - journalistisk arbejde Tilbud om oparbejdelse af pressemeddelelser, erhvervsprofiler og tekster til diverse medier.
 • Tychsen Consulting Lean, produktivitet og forbedringer - med inddragelse af det hele menneske.
 • UpFrontNet Aps. Yder konsulentbistand til fundraising for virksomheder, kommuner, institutioner og enkeltpersoner. Online-database over støttemuligheder. Åbyhøj.
 • WaterFrame Forskning, overvågning og rådgivning om de levende organismer i vandmiljøet. Biologisk vandmiljø-overvågning. Ry.
 • WaterVision as Netværk af selvstændige konsulenter inden for vand og miljø. Primære arbejdsområder: Vandmiljø, Jord og grundvand, Vandforsyning og Miljøøkonomi.
 • Whyse Rådgiver om online identitet og kommunikation på Internettet. Forretningsudvikling og innovation via internationalt samarbejde.
 • WorkLife Partners Tilbyder virksomheder, institutioner og organisationer rådgivning og løsning indenfor arbejdsmiljø, miljø, sundhed og kompetenceudvikling. Afdelinger i Varde, Viborg og Vejle.
 • Xconcept Xconcept beskæftiger sig med at effektiviserer og optimerer virksomheders processtyring med hovedvægt på produktion, virksomhedsledelse, medarbejdere, ejerskab, samarbejde, kommunikation og fælles mål.
 • Zacco Denmark A/S Rådgivning og bistand med alle aspekter af immaterielle rettigheder eller enerettigheder IPR i hele verden, herunder patenter, knowhow, varemærker, design og ophavsrettigheder.

Inter CAFFE

31 korisnika prisutno: 0 registrovanih i 31 senkica. Ulogovani: Nema
Filigranska kapija od stihova - Dejan Milenković
16.08.2019 22:52, tragalac@Umetnost
Muzika, tekst - moja omiljena pesma
14.06.2019 08:02, Sammir@Umetnost
Potrosacko drustvo iz vizure jednog potrosaca
14.06.2019 08:00, Sammir@Posao
Vicevi - Mujo, Haso, Lala, Sosa, plavuse i ostali
14.06.2019 07:53, Sammir@Opušteno
Dobro došli - predstavite se
14.06.2019 07:51, Sammir@Opušteno
Poezija - najlepsi stihovi
16.04.2019 08:23, tragalac@Umetnost
Preporuke za citanje - preporucite knjigu, zanimljivo stivo
18.03.2019 10:58, solium@Umetnost
Miroslav Mika Antic - neki pesnik iz Mokrina
12.03.2019 23:11, Maxa@Umetnost

Vesti

Vučić s Majom Pavlović: Pomoći ćemo da se reši problem

Sudar kod Kraljeva: Povređeno petoro mladih, dve devojke u teškom stanju

Ne zna se sudbina četiri hiljade Srba nestalih u ratovima devedesetih

Država povećala vlasnički udeo u Aerodromu "Nikola Tesla"

Nacrtana akcija Partizana: "Bukvalno me je pogodio u čelo" VIDEO

Hodžaj: Taksama usloviti Beograd za povlačenje priznanja

Lajčak: Realnost Kosova je da nije priznato od pet članica EU; Srbija ne bi trebala da potpisuje ugovor sa Evroazijskom unijom

Naslovi.net, 30.8.2019 13:22

Virtuelne razglednice

za rodjendan, godišnjicu braka, srećnu slavu, ženidbu, udaju, položen vozački, prijem u radni odnos...