Категорията съдържа връзки към софтуерни решения в областта на правото, счетоводството, ръководството и организацията на бизнеса.

Other languages: Slovensky, Английски, Испански, Каталонски, Китайски Опростен, Немски, Полски, Португалски, Руски, Сръбски, Турски, Фарси, Холандски, Хърватски, Чешки.

 • ДейтаМплант Предлага и разработва приложен софтуер в областта на управлението, икономиката и здравеопазването.
 • Микроинвест Фирма специализирана в разработване, разпространение и поддръжка на складово-счетоводни програмни продукти и системи за управление.
 • Степ Софт Предлага разработва, разпространява и поддържа финансово-счетоводен и складов софтуер за търговски, бюджетни и производствени предприятия.
 • Индекс - България Фирмата предлага, разработва и внедрява автоматизирани информационни системи за създаване регистриране, обработка и съхранение на документи.
 • ОмегаСофт Разработва и поддържа специфичен икономически софтуер за управлението на персонала и изчисляване на доходи от трудови и извънтрудови правоотношения.
 • Норма ООД Предлага едноименната правноинформационна система с възможност за работа под Windows и DOS.
 • Бонев Софт Предлага, поддържа и разработва програмни продукти за автоматизиране на управлението и финансово-счетоводната дейност.
 • Тема Софтуер Разработва и предлага софтуерни продукти и цялостни административни, търговски и финансови информационни системи.
 • Комерс Финанс Предлага програмни продукти и системи за счетоводство и складово стопанство, управление на труда и работната заплата.
 • Унисофт WinMag - софтуер за попълване, обработка и печат на митнически документи. Електронно деклариране на ЕАД, ДЕАД и Манифест.
 • Презента ООД Фирмата предлага и разработва продукти за счетоводство, складово стопанство, банкови разплащания, валутни операции, разносна търговия и Интернет приложения за Apple Macintosh компютри.
 • Компас Систем Инженеринг ООД Предлага счетоводен софтуер ОСА - счетоводство, фактуриране, амортизации, платежни банкови документи. Разработва счетоводни продукти, свързани с автоматизация на финансово-счетоводната дейност.
 • ГеоДея СОФТ Предлага програмни продукти за управление на бизнеса, обслужване на обществени поръчки, управление на персонала и агенции за недвижими имоти. Осъществява уеб дизайн и оптимизация на сайтове.
 • МикроАкаунт - Варна Предлага програмни продукти в областта на информационните технологии за управление и счетоводство.
 • Нови Български Технологии АД Предлага информационна система за анализ на данни, доходност и управление на ресурсите.
 • Датамакс Фирмата е специализирана в изграждането на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост.
 • Деск ЕООД "Деск" ЕООД е софтуерна компания, специализирана в разработване, разпространение и поддръжка на програмни продукти и системи, чиято основна цел е пълна автоматизация на дейността на малкия и средния бизнес по отношение на складово-счетоводния софтуер и системи за управление.
 • Зерон 2005 Софтуер за управление на бизнеса от "ЕЛИТ Софтуер" ООД, с възможности по отношение на Счетоводство, Склад и Търговия, Производство, Сервиз. Позволява и работа в реално време през интернет.
 • Немечек България Софтуерна компания която паралелно със софтуер аутсорсинга, осигурява широк спектър от собствени програмни продукти и услуги.
 • Възстановяване на компютърна информация Предлага възстановяване на компютърна информация, ремонт на твърди дискове, възстановяване на изтрити и повредени файлове, решения в областта на компютърната сигурност и защитата на информация.
 • Банксервиз Предлага интегрирани приложни програмни продукти за комплексна автоматизация на банкови дейности в режим на реално време.
 • Ем Софт Разработва и предлага икономически софтуер - "СТИЛ - ТРЗ и ЛС", "СТИЛ - ТРЕЗОРИ" и др.
 • ОРАК Инженеринг Софтуерни решения за хотели, ресторанти, магазини, складове, производство, СПА, детски центрове, бензиностанции и др.
 • ДЕС - Digital Equipment & Software Предлага складовият софтуер "ПАРАЛАКС", програмен продукт за автоматизиране дейността на организации за траурна дейност "TDREGISTER", системата за финансово управление и контрол "СФУК", както и проектиране и производство на софтуер и хардуер по поръчка.
 • Сонита Феникс ЕООД Предлага интегрирана българска информационна система за организация на бизнеса, проектирана за цялостно управление на произволен брой компании в единна база, обхващаща всички процеси, формиращи корпоративната дейност, с модули за счетоводство, каса, дълготрайни активи, доставчици, клиенти, пласмент и др. и съобразена с българското законодателство и международните стандарти, прилагани в страната.
 • Хипократ D Стоматологичен софтуер за лекари по дентална медицина.
 • Номинал Интегриран финасово-счетоводен софтуер от "ТриРанд" ООД включващ двустранно счетоводство, бюджетиране и управление на проекти, покупки/продажби, каса/банка, ДДС дневници, амортизации, преоценка, хонорар сметки и др.
 • ФонеИнфо Програмен продукт за контрол, тарифиране и статистика на провежданите разговори през офис телефонни централи.
 • Иннова Консулт Предлага внедряване, подръжка и развитие на системи за финансово управление за корпоративни клиенти, както и Datawarehouse управленски решения.
 • ТаСаТ Финансов софтуер за въвеждане на данни и извеждане на набор от справки за клиентите.
 • Сонита Консулт ЕООД Разработва и предлага програмни продукти за цялостна автоматизация на производствената и финансово-счетоводната дейност.
 • ВАГ ООД Предлага програмни продукти за управление на складово стопанство, ценообразуване и планиране, анализ на строителни конструкции, текстообработка и електронни таблици.
 • Магазин Онлайн Предлага изработка на фирмени сайтове за хотели, ресторанти, магазини и други.
 • Тонеган ООД Фирмата предлага, разработва и разпространява информационни системи в сферата на икономиката.
 • Айтиком БГ Предлага софтуер за управление на търговската дейност в магазини, ресторанти, хотели и комплекси. Софтуер за отчитане на игрални зали (казина). Софтуер за кабелни телевизии.
 • ФТС България Предлага интегрирани ERP решения, базирани на съвременни технологии с вградени най-добри бизнес практики, адаптирани към локалните бизнес модели.
 • Генсофт Предлага софтуер за склад, търговия и счетоводство с налична и онлайн версия.
 • КомБайт Разработка и поддръжка на счетоводни, складови и ТРЗ програмни продукти.
 • Владовсофт Софтуерни продукти за складове, магазини, хотели, спортни клубове, фитнес зали, баркод етикети.
 • Мистрал софтуер Софтуер за ресторанти, магазини и хотели. Продажба на оборудване за търговски обекти.
 • "Барси" Комплексна система за управление на обекти като заведения, магазини, салони за красота, СПА центрове и др.
 • АлфаБит ООД Предлага специализирани софтуерни решения за сферата на търговията и услугите, а също така интернет приложения и уеб дизайн.
 • Форнекст ЕООД Предлага разработка на софтуерни продукти и продажба на компютърна техника.
 • Прима фото книга Предлага софтуер за създаване на фото книга, календари и картички от индивидуални дигитални снимки. Доставка в България и Европа.
 • Фаст Солюшън - Варна Предлага изграждане, разпространение и поддръжка на софтуер по поръчка на клиента в областта на финансово-икономическата сфера.
 • Клик Софтуер ЕООД Предлага и разработва икономически софтуер за нуждите на всички дейности свързани с търговията и производството на стоки.
 • Контико ООД Предлага счетоводен и бизнес софтуер, ТРЗ, склад, активи.Осъществява и поддръжка на софтуер, компютърна поддръжка, уеб дизайн, електронно обучение, както и курсове по компютърна грамотност.
 • CCG Profiles Софтуер за проектиране и оптимизация на конструкции от алуминиеви и PVC профили.
 • Colibri ERP Предлага като услуга система за управление на бизнеса (SaaS).
 • Data Solutions Предлага системата Promoter за управление на фирмените ресурси и процеси (ERP).
 • Dental Master Pro Софтуер за управление на стоматологични кабинети и клиники, разработен от фирма GudaSoftware.
 • Estate Assistant Софтуер за управление на бизнес процесите в агенции за недвижими имоти и поддържане на фирмен сайт.
 • Excalibur II Официалната страница на платена програма покриваща дейностите в една стоматологична практика или клиника.
 • IBIS ERP Предлага система за управление на работни процеси.
 • InfoServ CRM Предлага софтуер за изграждане на кол центрове и CRM решения с интегрирани кол център възможности.
 • Intelligent Systems Bulgaria Ltd. Предлага внедряване на интегрирани софтуерни системи за управление на бизнеса.
 • International Resource Management Ltd. IRM предлага система за организация на офиса, съдържаща модули за управление на контактите, финанси, маркетинг и продажби, както и софтуерни решения за строителната индустрия.
 • MSD - софтуер за управление на услуги Предлага софтуер за управление на услуги - фризьорски салони, козметични салони, салони за красота, спа центрове, стоматологични центрове, консултантски услуги.
 • NK Software Предлага софтуер за недвижими имоти, хотели и складове, както и разработка на уеб сайтове, дизайн, реклама и комплексни решения за цялостно управление на бизнеса. Осигурява поддръжка и разработка на софтуер по поръчка.
 • nZoom Продукт на "БГСервиз" ООД за управление на бизнеса, управление на процеси, документи и служители, ISO 9001, CRM.
 • StatMag Програмен продукт на фирма Унисофт ЕООД за попълване, съхраняване и отпечатване на годишните отчети за нефинансовите предприятия. Осигурява статистически справки, автоматично изчисляване на сумите, входящ контрол и отстраняване на всички несъответствия в данните.
 • SystemGroup Bulgaria Предлага интегрирани системи за управление веригата на доставки (SCM), както и софтуер за управление на склада (WMS).

Inter CAFFE

31 korisnika prisutno: 0 registrovanih i 31 senkica. Ulogovani: Nema
Filigranska kapija od stihova - Dejan Milenković
16.08.2019 22:52, tragalac@Umetnost
Muzika, tekst - moja omiljena pesma
14.06.2019 08:02, Sammir@Umetnost
Potrosacko drustvo iz vizure jednog potrosaca
14.06.2019 08:00, Sammir@Posao
Vicevi - Mujo, Haso, Lala, Sosa, plavuse i ostali
14.06.2019 07:53, Sammir@Opušteno
Dobro došli - predstavite se
14.06.2019 07:51, Sammir@Opušteno
Poezija - najlepsi stihovi
16.04.2019 08:23, tragalac@Umetnost
Preporuke za citanje - preporucite knjigu, zanimljivo stivo
18.03.2019 10:58, solium@Umetnost
Miroslav Mika Antic - neki pesnik iz Mokrina
12.03.2019 23:11, Maxa@Umetnost

Vesti

Vučić s Majom Pavlović: Pomoći ćemo da se reši problem

Sudar kod Kraljeva: Povređeno petoro mladih, dve devojke u teškom stanju

Ne zna se sudbina četiri hiljade Srba nestalih u ratovima devedesetih

Država povećala vlasnički udeo u Aerodromu "Nikola Tesla"

Nacrtana akcija Partizana: "Bukvalno me je pogodio u čelo" VIDEO

Hodžaj: Taksama usloviti Beograd za povlačenje priznanja

Lajčak: Realnost Kosova je da nije priznato od pet članica EU; Srbija ne bi trebala da potpisuje ugovor sa Evroazijskom unijom

Naslovi.net, 30.8.2019 13:22

Virtuelne razglednice

za rodjendan, godišnjicu braka, srećnu slavu, ženidbu, udaju, položen vozački, prijem u radni odnos...