Կազմակերպություններ

74

Address directorium World Armenian Հասարակություն

 • Հայանտառ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ապահովում է ՀՀ պետական անտառների պահպանությունը, պաշտպանությունը, վերարտադրությունը և օգտագործումը:
 • Հանուն կյանքի հիմնադրամ Հիմնադրամի նպատակներն են. գիտահետազոտական գործունեություն, կրթական գործունեություն, հիվանդությունների կանխարգելում, և հիվանդությունների բուժում։
 • Զարգացման Հայկական Գործակալություն (ԶՀԳ) ՓԲԸ ԶՀԳ-ի նպատակն է՝ աջակցել օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավմանը և խթանել արտահանումը։
 • Անե՛նք ավելին Ծրագրի հիմնական նպատակն է բարելավվել մանկատներում ապրող երեխաների և երիտասարդների կյանքը՝ ի հայտ բերելով նրանց կարիքները և խնդիրները ծրագրի շրջանակներում ստեղծված էլեկտրոնային կայքի միջոցով։
 • Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության Ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը Հայաստանում խթանող կոալիցիա։
 • Երեխան պետք է ապրի ընտանիքում Արշավը նպատակ ունի հասարակության մեջ արմատավորել այն դիրքորոշումը, որ երեխայի համար ապրելու և դաստիարակության լավագույն վայրն ընտանիքն է և որ որևէ դեպքում և պատճառաբանությամբ չպետք է երեխային հանձնել մանկատուն։
 • Զարգացման հայկական ինստիտուտ հասարակական կազմակերպություն Կազմակերպության գործունեության նպատակն է նպաստել Հայաստանի Հանրապետության որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետության կայացմանը, հասարակական, տնտեսական, սոցիալական, հումանիտար, իրավական, կրթական, գիտական, բնապահպանական, մշակութային ոլորտների զարգացմանը, խաղաղության ամրապնդմանը և միջազգային համագործակցության խորացմանը:
 • Հայկական Կարիտաս Հումանիտար և զարգացման գործունեություն է ծավալում ՀՀ-ում։ ՀԿ-ի մասին, գործունեությունը, մամուլի սրահ, նվիարբերություն, հարցեր, կապ։
 • Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի Նպատակն է հետազոտել Հայաստանում շրջակա միջավայրի աղտոտման հիմնախնդիրը, բարձրացնել բնակչության իրազեկությունը շրջակա միջավայրի աղտոտիչների մասին, նպաստել մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղտոտիչների վնասակար ազդեցության կրճատմանը, հայ ազգաբնակչության, մասնավորապես` երեխաների և կանանց շրջանում առողջ ապրելակերպի ձևավորմանը:
 • Շեն Բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հետամուտ է Հայաստանի հեռավոր և անբարեկեցիկ համայնքների սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացմանը։
 • Հայկական Կարմիր Խաչի Ընկերություն Մարդասիրական կազմակերպություն, որի առաքելությունն է նվազեցնել բնակչության խոցելիությունը՝ մարդասիրության ուժի մոբիլիզացմամբ։
 • Գործընկերություն և Ուսուցում (ԳՈՒՄ) Կրթության և համագործակցության միջոցով Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանն ու զարգացմանը նպաստող կազմակերպություն:
 • Ազգային Զարգացման Գիտակրթական Կենտրոն Նպատակն է նպաստել ՀՀ-ի կրթական համակարգի զարգացմանը և ինտեգրմանը միջազգային կրթական համակարգին։ Նպատակը, կանոնադրություն, անդամներ, գործունեությունը, նկարներ, կապ։
 • Ագաթ հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն Կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել Գյումրու 16-35 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների կյանքի որակի բարելավմանը և շահերի պաշտպանությանը։
 • Արվեստների պատկերասրահ Առաքելությունն է աջակցել արվեստի և մշակույթի զարգացմանը, հայոց բազմադարյա հոգևոր-մշակութային արժեքների տարածմանն ու պրոպագանդմանը։ Մեր մասին, ծրագրեր, ֆոտոալբոմ, գործընկերներ, կապ։
 • Ապագան Քոնն է Բարեգործական սոցիալական հասարակական կազմակերպություն։
 • Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ Հիմնադրամը բնապահպանական նախագծեր է իրականացնում՟ էկոլոգիայի, բնապահպանական օրենսդրության, ֆիլմերի նկարահանման, ինչպես նաև զբոսաշրջության և տարածաշրջանային զարգացման բնագավառների մասնագետների աջակցությամբ։
 • Քաղաքացիական Հասարակության Ինստիտուտ (ՔՀԻ) Հասարակական կազմակերպություն Հայաստանում։ Ծրագրեր, նորություններ, հրապարակումներ և աշխատակազմ։
 • Գլոբալ Զարգացումներ Հիմնադրամ Զարգացման ծրագրեր, փորձագիտություն, խորհրդատվություն, հետազոտություններ, մասնագիտական կրթություն, միջոցառումներ և հրատարակումներ։
 • Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամ (ԵՀՀ) Հիմադրամի մասին, ծրագրեր, կազմակերպությունների համար, նորություններ, կապ։
 • Առաքելություն Հայաստան Բարեգործական կազմակերպություն որը նպաստում է անապահով տարեցների, փախստականների և այլ խոցելի խմբերի։
 • Ընդդեմ գենդերային բռնության Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանում գենդերային բռնության կրճատմանը նպաստող միջավայր ձևավորել։
 • Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ Հիմնադրամի մասին, մեդիա կենտրոն, նորություններ, ծրագրեր, ՀՏՀ, հղումներ։
 • Միջմշակութային Գիտակցության Ցանց Ծրագրի նպատակն միջմշակութային գիտակցության բարձրացումն է երիտասարդների և երիտասարդ առաջնորդների միջև մասնակից երկրներում։
 • Ժողովրդավարական Նախաձեռնությունների Երիտասարդական Կենտրոն Հայաստանի ժողովրդավարական և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների զարգացմանն աջակցող ինտերնետային ռեսուրս կենտրոն։
 • Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն Կազմակերպության նպատակներն են՝ երիտասարդներին իրազեկել սպասվող միջազգային կոնֆերանսների, սեմինարների, կրթական հեռանկարների և այլ միջոցառումների մասին։
 • Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն (ՀԲԸՄ) Նորություններ, ՀԲԸՄ-ի մասին, ծրագրեր, հավելյալ հատկացումներ, Երևանյան ամառային պրակտիկայի ծրագիր, ԵԱ Երևան, հղումներ։
 • Աստղացոլք ՀԿ Հաշմանդամ երեխաների ծնողների հասարակական կազմակերպություն։
 • Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ (ՔԶՀՀ) Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը՝ շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման միջոցով։
 • Փրկե՛նք Հուշարձանները Նախագիծ Նախագիծը նպատակ ունի ի մի բերել հայկական հուշարձաններին վերաբերող տարաբնույթ հրատապ խնդիրները և ուղղել համապատասխան գերատեսչություններին։
 • Այռեքս Միջազգային շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, որը մասնագիտացված է կրթության, անկախ լրատվության, ինտերնետի զարգացման և քաղաքացիական հասարակության ոլորտներում։
 • Լիարժեք Կյանք Սոցիալական ուղղվածությամբ բարեգործական հասարակական կազմակերպություն։
 • Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ Ինստիտուտի մասին, գործունեություն, հրատարակություններ, համագործակցություն, լուրեր, կապ։
 • Ժայռ Համահայկական երիտասարդական կազմակերպություն։
 • Հայաստանի Երիտասարդության Ազգային Խորհուրդ Խորհրդի մասին, գործունեություն, համագործակցություն, կազմը, անդամները, լուսանկարներ, նորություններ, կապ։
 • Երիտասարդական Նվաճումներ Կրթական հասարակական կազմակերպություն։
 • Ապագան Բաց է կրթական ՀԿ Նորություններ, մեր մասին, ծրագրեր, կամավորներ, նկարներ, աջակիցներ, հաշվետվություն։
 • Հզոր Հասարակություն Հիմնադրամ (ՀՀՀ) Հիմնադրամի առաքելությունն է. նպաստել Հայաստանում հասարակության հզորացմանը՝ իրազեկ, ուժեղ անհատներ ձևավորելու, քաղաքացիական հասարակության, ժողովրդավարական կառույցների կայացման և համայնքային զարգացման միջոցով։
 • Հայաստանի Երիտասարդ Կանանց Ասոցիացիա Ծրագրեր, անդամություն, նորություններ, հայտարարություններ, աշխատանք զանգվածային լրատվամիջոցների հետ, նվիրատվություն, հյուրերի գիրք, կապ։
 • Արեգ գիտամշակութային երիտասարդական ասոցիացիա Առաքելությունն է երիտասարդության շրջանում ժողովրդավարական արժեքների տարածումն ու արմատավորումն է՝ գիտակրթական, մարզամշակութային և գաղափարաքարոզչական համալիր ծրագրերի մշակման և իրականացման միջոցով։
 • Հանրային Տեղեկատվություն և Գիտելիքի Կարիք Հիմնական իրագործվող ծրագիրն է Սեռական Ճանապարհով Փոխանցվող Վարակների Տարածման Կանխարգելումը։ Մեր մասին, նորություններ, սեռական առողջություն, հանգանակություն, կապ։
 • ՄԱԿ-ի Հայկական Ասոցիացիա Կազմակերպությունը համախմբում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և կազմակերպություններին Միավորված ազգերի կազմակերպության արժեքների, գաղափարների և սկզբունքների շուրջ։
 • Խաղաղության երկխոսություն Կազմակերպության առաքելությունն է քաղաքացիական հասարակության ակտիվ մասնակցության ապահովումը տարածաշրջանային, ազգային, միջազգային մակարդակներում, ինչպես նաև փոխադարձ հարգանքի պայմաններում ընթացող երկխոսության խթանումը հակամարտող կողմերի հասարակությունների միջև։
 • Հեծանիվ+ Հայաստանում հեծանվային շարժումը ներկայացնող հասարակական կազմակերպություն։
 • Կանանց Իրավունքների Կենտրոն Գործունեությունը, հրատարակված նյութեր, և պատկերասրահ։
 • Հասարակություն առանց բռնության Հասարակական կազմակերպության նպատակն է ունենալ կրթված ու զարգացած երիտասարդություն, որը հետագայում կձևավորի բաց քաղաքացիական հասարակություն առանց բռնության։
 • Նավա Հասարակական հարաբերությունների զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպություն։ Հիմնական նպատակն է նպաստել ժողովրդի տարբեր խավերի ու լայն զանգվածների մասնակցության բարձրացմանը ժողովրդավարության կառուցման գործընթացին։
 • Պետական կարիքների զոհեր ՀԿ Առաջարկում է իրավական աջակցություն այն քաղաքացիներին ովքեր կանգնած են սեփականություն կորցնելու պարտադրանքի արջև։
 • ԵՊՀ Ուսանողական Գիտական Ընկերություն Նպաստում է ուսանողության գիտական, ստեղծագործական և հոգևոր զարգացմանը, սատարում է գիտակրթական ոլորտում ուսանողների նախաձեռնությունները։
 • Քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ցանց Լուրեր, նախագծեր, և ռեսուրս կենտրոն։
 • Քաղաքացիական Շահերի Պաշտպանության Աջակցության Ծրագիր Ծրագրի նպատակն է հզորացնել շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին։
 • Մեր Տունը Մեր Տունը օրիորդներին ապահովում է ընտանեկան միջավայրով, որոնք մանկության տարիներին ապրել և մեծացել են հայկական մանկատներում կամ ունեցել են ոչ նպաստավոր խիստ կենսակերպ:
 • Հույս և Օգնություն Հասարակական կազմակերպության նպատակն է նպաստել ՀՀ բնակչության սեռական, վերարտադրողական և հոգեկան առողջության բարելավմանը և պահպանմանը՝ բնակչության իրազեկության բարձրացման և կենսական հմտությունների ուսուցման միջոցով։
 • Մենք Հանուն Քաղաքացիական Հավասարության Կազմակերպության առաքելությունն է կատարել սոցիալ-հասարակական բարեփոխումներ ի նպաստ Հայաստանում ԼԳԲՏՔ խմբերի նկատմամբ հասարակական ֆոբիաների արմատազերծման։
 • Հայաստանյան ՀԿ-ներ Հայաստանյան Հասարակական Կազմակերպությունների (ՀԿ) կայք։ Կայքը ունի ՀԿ-ների մեծ տվյալների բազա։ Կա նաև որոնումներ անելու հնարավորություն։
 • Երիտասարդ Թարգմանիչների Միավորում Կազմակերպությունն նպատակ է դրել միավորել հմուտ և սկսնակ թարգմանիչներին համատեղ աշխատանքային գործունեության մեջ։
 • Աքիլես Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպություն։
 • Սկարպ Առողջական Կենտրոն Կազմակերպության նպատակն է աջակցել Հայաստանում բնակվող հաշմանդամ երիտասարդներին լինել անկախ և հասարակության լիիրավ անդամ։
 • Փրկություն հաշմանդամ երեխաների կենտրոն Հասարակական կազմակերպության գործունեությունը, իրականացվող ծրագրերը և նկարները։
 • Հայ Օգնության Միություն (ՀՕՄ) Միությունը մարդասիրական, հասարակական, ոչ դավանական, կանանց կազմակերպություն է, որ առաքելություն ունի ծառայել հայ ժողովրդի ազգային նկարագրի և մշակութային ինքնության պահպանմանը:
 • Ֆրանս Հայկական Զարգացման հիմնադրամ Ներկայացում, նախագծեր, համագործակիցներ, կոնտակտներ։
 • Եվրոպական ինտեգրացիա ՀԿ Կազմակերպության նպատակն է նպաստել եվրոպական ընտանիքին Հայաստանի բազմակողմանի և լիարժեք ինտեգրացիային:
 • Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ Հասարակական կազմակերպություն, որը միավորում է ժողովրդավարության, հանդուրժողության, բազմակարծության և մարդու իրավունքների գերակայության սկզբունքներն արժևորող անհատների։
 • Տեղեկատվական Համակարգերի Զարգացման և Վերապատրաստման Կենտրոն Կենտրոնի մասին, ընդհանուր տեղեկություններ և առցանց ծառայություններ:
 • Իմ մասին ծրագիր Ծրագրի շրջանակներում աշակերտները մասնակցում են գործնական դասընթացների երեխաների և հաշմանդամների իրավունքների, հանրային ելույթների, շահերի պաշտպանության քարոզչության և մեդիա կրթության ոլորտներում:
 • Բնապահպանական մոնիտորինգ և տեղեկատվության կառավարում «Տեղեկատվության և մոնիտորինգի համակարգի օպտիմալացման նպատակով ինստիտուցիոնալ և իրավական ներուժի զարգացում Հայաստանում` գլոբալ բնապահպանական կառավարման համար» ծրագիր:
 • Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների Կազմակերպությունը զբաղվում է դատարանների մոնիտորինգով, շահերի պաշտպանությամբ, իրազեկվածության բարձրացմամբ և ռազմավարական դատավարությունների վարմամբ:
 • Երիտասարդական Ակումբների Դաշնություն Կազմակերպության առաքելությունն է` միավորելով երիտասարդական ակումբներին` բարձրացնել երիտասարդ սերնդի դերը պետության մեջ ու քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում:
 • Էխո Հաշմանդամ երեխաներին և երիտասարդներին աջակցող հասարակական կազմակերպություն։
 • Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե ՀԿ-ի նպատակն է մարդկանց իրավունքների պաշտպանումը ՀՀ-ում։ Պատմություն, գործունեությունը, նորություններ, «Դիտորդ» պարբերականը, ֆոտոարխիվ, ՀՏՀ, կապեր։
 • ԵՄ Խորհրդատվական խումբ Խումբը օժանդակում է Հայաստանի Հանրապետության բարեփոխումների օրակարգի իրականացմանը և միջազգային պարտավորությունների կատարմանը։
 • Ուրբան Հիմնադրամ Հիմնադրամի առաքելությունն է խթանել Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացին և ապահովել արժանավայել կենսամակարդակ:
 • Հարկ Վճարողների Պաշտպանություն Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել հարկային և մաքսային համակարգերի արդյու­նավետ կայացմանը և օրենդրության համահավասար և համընդհանուր կիրառմանը Հայաս­տա­նում` նպաստել կոռուպցիոն ռիսկերը նվազմանը։
 • GiveMeInfo նախագիծ Նախագծի նպատակն է հանրային վերահսկողություն իրականացնել ՀՀ կառավարման համակարգի նկատմամբ և մշտական մոնիտորինգի միջոցով ներկայացնել կառավարման համակարգի վիճակագրական պատկերը տեղեկատվության ազատության ոլորտում:

Mali oglasi

Dragan 065/884-8890
Iskusni bravari rade hale, garaže, panelima leksanom, kao i kapije, ograde, natkrivanje terasa.

Green Smarthaus +381 65 477 5001
Najpovoljnije i najkvalitetnije montažne kuće u Srbiji, uvoz iz Austrije. Eksluzivni najprodavaniji modeli. Proverite sajt www.smarthaus.rs.

Nikolija +49 176 7884 4021
Minhen i okolina - tražim posao čuvanja deteta, ili dece. Imam jako dobro iskustvo, predana sam i pedantna. Za sve dodatne informacije, možete me kontaktirati. Molim, samo ozbiljne ponude.

Jasmina 060/184-9309
Potrebni preprodavci božićnih ježića od žita. Ručni rad, mali su, simpatični, cena je povoljna i postoji mogućnost pristojne zarade pred Novu godinu.

Edo +385 98 265 705
Selidbe i dostave u Evropsku uniju, i iz Evropske unije, vršim povoljno velikim kombijem.

SZR Limaks Beška +381 022 570 799
Proizvodnja i prodaja - kvarcne peći i kaloriferi. Kvarcne grejalice za brzo zagrevanje, sa i bez daske. www.limaks.co.rs

Inter CAFFE

40 korisnika prisutno: 3 registrovanih, 1 skrivenih i 36 senkica. Ulogovani: cesko, galeksic, niko650 (01:08)

Bolje te vidim kad sklopim oči - Milan Višnjić
Uto 16.12.2014 8:31, micha@Umetnost
Jedan od cudnijih snova
Pon 15.12.2014 15:58, jeka1983@Sanovnik forum
Iz moje svaštare
Pon 15.12.2014 12:48, micha@Umetnost
Sanjam stalno bivseg momka. Da li to ista znaci?
Sre 10.12.2014 7:59, danielarmd@Sanovnik forum
Muzicki kutak - pjesme za prijatelje
Sre 10.12.2014 0:11, apprivoiser@Umetnost
Poezija - najlepsi stihovi
Sub 06.12.2014 10:32, Wind@Umetnost
Filigranska kapija od stihova - Dejan Milenković
Sub 06.12.2014 1:28, tragalac@Umetnost
Recepti, jela od mesa - rostiljijada
Sub 06.12.2014 0:45, niko650@Životni stil

Virtuelne razglednice

za rodjendan, godišnjicu braka, srećnu slavu, ženidbu, udaju, položen vozački, prijem u radni odnos...