Կազմակերպություններ

74

Address directorium World Armenian Հասարակություն

 • Հայանտառ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ապահովում է ՀՀ պետական անտառների պահպանությունը, պաշտպանությունը, վերարտադրությունը և օգտագործումը:
 • Հանուն կյանքի հիմնադրամ Հիմնադրամի նպատակներն են. գիտահետազոտական գործունեություն, կրթական գործունեություն, հիվանդությունների կանխարգելում, և հիվանդությունների բուժում։
 • Զարգացման Հայկական Գործակալություն (ԶՀԳ) ՓԲԸ ԶՀԳ-ի նպատակն է՝ աջակցել օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավմանը և խթանել արտահանումը։
 • Անե՛նք ավելին Ծրագրի հիմնական նպատակն է բարելավվել մանկատներում ապրող երեխաների և երիտասարդների կյանքը՝ ի հայտ բերելով նրանց կարիքները և խնդիրները ծրագրի շրջանակներում ստեղծված էլեկտրոնային կայքի միջոցով։
 • Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության Ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը Հայաստանում խթանող կոալիցիա։
 • Երեխան պետք է ապրի ընտանիքում Արշավը նպատակ ունի հասարակության մեջ արմատավորել այն դիրքորոշումը, որ երեխայի համար ապրելու և դաստիարակության լավագույն վայրն ընտանիքն է և որ որևէ դեպքում և պատճառաբանությամբ չպետք է երեխային հանձնել մանկատուն։
 • Զարգացման հայկական ինստիտուտ հասարակական կազմակերպություն Կազմակերպության գործունեության նպատակն է նպաստել Հայաստանի Հանրապետության որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետության կայացմանը, հասարակական, տնտեսական, սոցիալական, հումանիտար, իրավական, կրթական, գիտական, բնապահպանական, մշակութային ոլորտների զարգացմանը, խաղաղության ամրապնդմանը և միջազգային համագործակցության խորացմանը:
 • Հայկական Կարիտաս Հումանիտար և զարգացման գործունեություն է ծավալում ՀՀ-ում։ ՀԿ-ի մասին, գործունեությունը, մամուլի սրահ, նվիարբերություն, հարցեր, կապ։
 • Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի Նպատակն է հետազոտել Հայաստանում շրջակա միջավայրի աղտոտման հիմնախնդիրը, բարձրացնել բնակչության իրազեկությունը շրջակա միջավայրի աղտոտիչների մասին, նպաստել մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղտոտիչների վնասակար ազդեցության կրճատմանը, հայ ազգաբնակչության, մասնավորապես` երեխաների և կանանց շրջանում առողջ ապրելակերպի ձևավորմանը:
 • Շեն Բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հետամուտ է Հայաստանի հեռավոր և անբարեկեցիկ համայնքների սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացմանը։
 • Հայկական Կարմիր Խաչի Ընկերություն Մարդասիրական կազմակերպություն, որի առաքելությունն է նվազեցնել բնակչության խոցելիությունը՝ մարդասիրության ուժի մոբիլիզացմամբ։
 • Գործընկերություն և Ուսուցում (ԳՈՒՄ) Կրթության և համագործակցության միջոցով Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանն ու զարգացմանը նպաստող կազմակերպություն:
 • Ազգային Զարգացման Գիտակրթական Կենտրոն Նպատակն է նպաստել ՀՀ-ի կրթական համակարգի զարգացմանը և ինտեգրմանը միջազգային կրթական համակարգին։ Նպատակը, կանոնադրություն, անդամներ, գործունեությունը, նկարներ, կապ։
 • Ագաթ հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն Կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել Գյումրու 16-35 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների կյանքի որակի բարելավմանը և շահերի պաշտպանությանը։
 • Արվեստների պատկերասրահ Առաքելությունն է աջակցել արվեստի և մշակույթի զարգացմանը, հայոց բազմադարյա հոգևոր-մշակութային արժեքների տարածմանն ու պրոպագանդմանը։ Մեր մասին, ծրագրեր, ֆոտոալբոմ, գործընկերներ, կապ։
 • Ապագան Քոնն է Բարեգործական սոցիալական հասարակական կազմակերպություն։
 • Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ Հիմնադրամը բնապահպանական նախագծեր է իրականացնում՟ էկոլոգիայի, բնապահպանական օրենսդրության, ֆիլմերի նկարահանման, ինչպես նաև զբոսաշրջության և տարածաշրջանային զարգացման բնագավառների մասնագետների աջակցությամբ։
 • Քաղաքացիական Հասարակության Ինստիտուտ (ՔՀԻ) Հասարակական կազմակերպություն Հայաստանում։ Ծրագրեր, նորություններ, հրապարակումներ և աշխատակազմ։
 • Գլոբալ Զարգացումներ Հիմնադրամ Զարգացման ծրագրեր, փորձագիտություն, խորհրդատվություն, հետազոտություններ, մասնագիտական կրթություն, միջոցառումներ և հրատարակումներ։
 • Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամ (ԵՀՀ) Հիմադրամի մասին, ծրագրեր, կազմակերպությունների համար, նորություններ, կապ։
 • Առաքելություն Հայաստան Բարեգործական կազմակերպություն որը նպաստում է անապահով տարեցների, փախստականների և այլ խոցելի խմբերի։
 • Ընդդեմ գենդերային բռնության Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանում գենդերային բռնության կրճատմանը նպաստող միջավայր ձևավորել։
 • Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ Հիմնադրամի մասին, մեդիա կենտրոն, նորություններ, ծրագրեր, ՀՏՀ, հղումներ։
 • Միջմշակութային Գիտակցության Ցանց Ծրագրի նպատակն միջմշակութային գիտակցության բարձրացումն է երիտասարդների և երիտասարդ առաջնորդների միջև մասնակից երկրներում։
 • Ժողովրդավարական Նախաձեռնությունների Երիտասարդական Կենտրոն Հայաստանի ժողովրդավարական և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների զարգացմանն աջակցող ինտերնետային ռեսուրս կենտրոն։
 • Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն Կազմակերպության նպատակներն են՝ երիտասարդներին իրազեկել սպասվող միջազգային կոնֆերանսների, սեմինարների, կրթական հեռանկարների և այլ միջոցառումների մասին։
 • Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն (ՀԲԸՄ) Նորություններ, ՀԲԸՄ-ի մասին, ծրագրեր, հավելյալ հատկացումներ, Երևանյան ամառային պրակտիկայի ծրագիր, ԵԱ Երևան, հղումներ։
 • Աստղացոլք ՀԿ Հաշմանդամ երեխաների ծնողների հասարակական կազմակերպություն։
 • Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ (ՔԶՀՀ) Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը՝ շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման միջոցով։
 • Փրկե՛նք Հուշարձանները Նախագիծ Նախագիծը նպատակ ունի ի մի բերել հայկական հուշարձաններին վերաբերող տարաբնույթ հրատապ խնդիրները և ուղղել համապատասխան գերատեսչություններին։
 • Այռեքս Միջազգային շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, որը մասնագիտացված է կրթության, անկախ լրատվության, ինտերնետի զարգացման և քաղաքացիական հասարակության ոլորտներում։
 • Լիարժեք Կյանք Սոցիալական ուղղվածությամբ բարեգործական հասարակական կազմակերպություն։
 • Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ Ինստիտուտի մասին, գործունեություն, հրատարակություններ, համագործակցություն, լուրեր, կապ։
 • Ժայռ Համահայկական երիտասարդական կազմակերպություն։
 • Հայաստանի Երիտասարդության Ազգային Խորհուրդ Խորհրդի մասին, գործունեություն, համագործակցություն, կազմը, անդամները, լուսանկարներ, նորություններ, կապ։
 • Երիտասարդական Նվաճումներ Կրթական հասարակական կազմակերպություն։
 • Ապագան Բաց է կրթական ՀԿ Նորություններ, մեր մասին, ծրագրեր, կամավորներ, նկարներ, աջակիցներ, հաշվետվություն։
 • Հզոր Հասարակություն Հիմնադրամ (ՀՀՀ) Հիմնադրամի առաքելությունն է. նպաստել Հայաստանում հասարակության հզորացմանը՝ իրազեկ, ուժեղ անհատներ ձևավորելու, քաղաքացիական հասարակության, ժողովրդավարական կառույցների կայացման և համայնքային զարգացման միջոցով։
 • Հայաստանի Երիտասարդ Կանանց Ասոցիացիա Ծրագրեր, անդամություն, նորություններ, հայտարարություններ, աշխատանք զանգվածային լրատվամիջոցների հետ, նվիրատվություն, հյուրերի գիրք, կապ։
 • Արեգ գիտամշակութային երիտասարդական ասոցիացիա Առաքելությունն է երիտասարդության շրջանում ժողովրդավարական արժեքների տարածումն ու արմատավորումն է՝ գիտակրթական, մարզամշակութային և գաղափարաքարոզչական համալիր ծրագրերի մշակման և իրականացման միջոցով։
 • Հանրային Տեղեկատվություն և Գիտելիքի Կարիք Հիմնական իրագործվող ծրագիրն է Սեռական Ճանապարհով Փոխանցվող Վարակների Տարածման Կանխարգելումը։ Մեր մասին, նորություններ, սեռական առողջություն, հանգանակություն, կապ։
 • ՄԱԿ-ի Հայկական Ասոցիացիա Կազմակերպությունը համախմբում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և կազմակերպություններին Միավորված ազգերի կազմակերպության արժեքների, գաղափարների և սկզբունքների շուրջ։
 • Խաղաղության երկխոսություն Կազմակերպության առաքելությունն է քաղաքացիական հասարակության ակտիվ մասնակցության ապահովումը տարածաշրջանային, ազգային, միջազգային մակարդակներում, ինչպես նաև փոխադարձ հարգանքի պայմաններում ընթացող երկխոսության խթանումը հակամարտող կողմերի հասարակությունների միջև։
 • Հեծանիվ+ Հայաստանում հեծանվային շարժումը ներկայացնող հասարակական կազմակերպություն։
 • Կանանց Իրավունքների Կենտրոն Գործունեությունը, հրատարակված նյութեր, և պատկերասրահ։
 • Հասարակություն առանց բռնության Հասարակական կազմակերպության նպատակն է ունենալ կրթված ու զարգացած երիտասարդություն, որը հետագայում կձևավորի բաց քաղաքացիական հասարակություն առանց բռնության։
 • Նավա Հասարակական հարաբերությունների զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպություն։ Հիմնական նպատակն է նպաստել ժողովրդի տարբեր խավերի ու լայն զանգվածների մասնակցության բարձրացմանը ժողովրդավարության կառուցման գործընթացին։
 • Պետական կարիքների զոհեր ՀԿ Առաջարկում է իրավական աջակցություն այն քաղաքացիներին ովքեր կանգնած են սեփականություն կորցնելու պարտադրանքի արջև։
 • ԵՊՀ Ուսանողական Գիտական Ընկերություն Նպաստում է ուսանողության գիտական, ստեղծագործական և հոգևոր զարգացմանը, սատարում է գիտակրթական ոլորտում ուսանողների նախաձեռնությունները։
 • Քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ցանց Լուրեր, նախագծեր, և ռեսուրս կենտրոն։
 • Քաղաքացիական Շահերի Պաշտպանության Աջակցության Ծրագիր Ծրագրի նպատակն է հզորացնել շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին։
 • Մեր Տունը Մեր Տունը օրիորդներին ապահովում է ընտանեկան միջավայրով, որոնք մանկության տարիներին ապրել և մեծացել են հայկական մանկատներում կամ ունեցել են ոչ նպաստավոր խիստ կենսակերպ:
 • Հույս և Օգնություն Հասարակական կազմակերպության նպատակն է նպաստել ՀՀ բնակչության սեռական, վերարտադրողական և հոգեկան առողջության բարելավմանը և պահպանմանը՝ բնակչության իրազեկության բարձրացման և կենսական հմտությունների ուսուցման միջոցով։
 • Մենք Հանուն Քաղաքացիական Հավասարության Կազմակերպության առաքելությունն է կատարել սոցիալ-հասարակական բարեփոխումներ ի նպաստ Հայաստանում ԼԳԲՏՔ խմբերի նկատմամբ հասարակական ֆոբիաների արմատազերծման։
 • Հայաստանյան ՀԿ-ներ Հայաստանյան Հասարակական Կազմակերպությունների (ՀԿ) կայք։ Կայքը ունի ՀԿ-ների մեծ տվյալների բազա։ Կա նաև որոնումներ անելու հնարավորություն։
 • Երիտասարդ Թարգմանիչների Միավորում Կազմակերպությունն նպատակ է դրել միավորել հմուտ և սկսնակ թարգմանիչներին համատեղ աշխատանքային գործունեության մեջ։
 • Աքիլես Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպություն։
 • Սկարպ Առողջական Կենտրոն Կազմակերպության նպատակն է աջակցել Հայաստանում բնակվող հաշմանդամ երիտասարդներին լինել անկախ և հասարակության լիիրավ անդամ։
 • Փրկություն հաշմանդամ երեխաների կենտրոն Հասարակական կազմակերպության գործունեությունը, իրականացվող ծրագրերը և նկարները։
 • Հայ Օգնության Միություն (ՀՕՄ) Միությունը մարդասիրական, հասարակական, ոչ դավանական, կանանց կազմակերպություն է, որ առաքելություն ունի ծառայել հայ ժողովրդի ազգային նկարագրի և մշակութային ինքնության պահպանմանը:
 • Ֆրանս Հայկական Զարգացման հիմնադրամ Ներկայացում, նախագծեր, համագործակիցներ, կոնտակտներ։
 • Եվրոպական ինտեգրացիա ՀԿ Կազմակերպության նպատակն է նպաստել եվրոպական ընտանիքին Հայաստանի բազմակողմանի և լիարժեք ինտեգրացիային:
 • Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ Հասարակական կազմակերպություն, որը միավորում է ժողովրդավարության, հանդուրժողության, բազմակարծության և մարդու իրավունքների գերակայության սկզբունքներն արժևորող անհատների։
 • Տեղեկատվական Համակարգերի Զարգացման և Վերապատրաստման Կենտրոն Կենտրոնի մասին, ընդհանուր տեղեկություններ և առցանց ծառայություններ:
 • Իմ մասին ծրագիր Ծրագրի շրջանակներում աշակերտները մասնակցում են գործնական դասընթացների երեխաների և հաշմանդամների իրավունքների, հանրային ելույթների, շահերի պաշտպանության քարոզչության և մեդիա կրթության ոլորտներում:
 • Բնապահպանական մոնիտորինգ և տեղեկատվության կառավարում «Տեղեկատվության և մոնիտորինգի համակարգի օպտիմալացման նպատակով ինստիտուցիոնալ և իրավական ներուժի զարգացում Հայաստանում` գլոբալ բնապահպանական կառավարման համար» ծրագիր:
 • Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների Կազմակերպությունը զբաղվում է դատարանների մոնիտորինգով, շահերի պաշտպանությամբ, իրազեկվածության բարձրացմամբ և ռազմավարական դատավարությունների վարմամբ:
 • Երիտասարդական Ակումբների Դաշնություն Կազմակերպության առաքելությունն է` միավորելով երիտասարդական ակումբներին` բարձրացնել երիտասարդ սերնդի դերը պետության մեջ ու քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում:
 • Էխո Հաշմանդամ երեխաներին և երիտասարդներին աջակցող հասարակական կազմակերպություն։
 • Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե ՀԿ-ի նպատակն է մարդկանց իրավունքների պաշտպանումը ՀՀ-ում։ Պատմություն, գործունեությունը, նորություններ, «Դիտորդ» պարբերականը, ֆոտոարխիվ, ՀՏՀ, կապեր։
 • ԵՄ Խորհրդատվական խումբ Խումբը օժանդակում է Հայաստանի Հանրապետության բարեփոխումների օրակարգի իրականացմանը և միջազգային պարտավորությունների կատարմանը։
 • Ուրբան Հիմնադրամ Հիմնադրամի առաքելությունն է խթանել Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացին և ապահովել արժանավայել կենսամակարդակ:
 • Հարկ Վճարողների Պաշտպանություն Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել հարկային և մաքսային համակարգերի արդյու­նավետ կայացմանը և օրենդրության համահավասար և համընդհանուր կիրառմանը Հայաս­տա­նում` նպաստել կոռուպցիոն ռիսկերը նվազմանը։
 • GiveMeInfo նախագիծ Նախագծի նպատակն է հանրային վերահսկողություն իրականացնել ՀՀ կառավարման համակարգի նկատմամբ և մշտական մոնիտորինգի միջոցով ներկայացնել կառավարման համակարգի վիճակագրական պատկերը տեղեկատվության ազատության ոլորտում:

Inter CAFFE

31 korisnika prisutno: 0 registrovanih i 31 senkica. Ulogovani: Nema
Filigranska kapija od stihova - Dejan Milenković
16.08.2019 22:52, tragalac@Umetnost
Muzika, tekst - moja omiljena pesma
14.06.2019 08:02, Sammir@Umetnost
Potrosacko drustvo iz vizure jednog potrosaca
14.06.2019 08:00, Sammir@Posao
Vicevi - Mujo, Haso, Lala, Sosa, plavuse i ostali
14.06.2019 07:53, Sammir@Opušteno
Dobro došli - predstavite se
14.06.2019 07:51, Sammir@Opušteno
Poezija - najlepsi stihovi
16.04.2019 08:23, tragalac@Umetnost
Preporuke za citanje - preporucite knjigu, zanimljivo stivo
18.03.2019 10:58, solium@Umetnost
Miroslav Mika Antic - neki pesnik iz Mokrina
12.03.2019 23:11, Maxa@Umetnost

Vesti

Vučić s Majom Pavlović: Pomoći ćemo da se reši problem

Sudar kod Kraljeva: Povređeno petoro mladih, dve devojke u teškom stanju

Ne zna se sudbina četiri hiljade Srba nestalih u ratovima devedesetih

Država povećala vlasnički udeo u Aerodromu "Nikola Tesla"

Nacrtana akcija Partizana: "Bukvalno me je pogodio u čelo" VIDEO

Hodžaj: Taksama usloviti Beograd za povlačenje priznanja

Lajčak: Realnost Kosova je da nije priznato od pet članica EU; Srbija ne bi trebala da potpisuje ugovor sa Evroazijskom unijom

Naslovi.net, 30.8.2019 13:22

Virtuelne razglednice

za rodjendan, godišnjicu braka, srećnu slavu, ženidbu, udaju, položen vozački, prijem u radni odnos...