• ACADEMIA - nakladatelství Akademie věd ČR Původní vědecké monografie, práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučná literatura, literatura faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, přiručky a vysokoškolské učebnice, vědecké časopisy.
 • AGAVE Historické romány, detektivky, knihy pro děti, slovníky, knihy zaměřené na historii moravskoslezského regionu.
 • Akropolis Odborná a populárně naučná díla z různých oblastí, zejména z historie, architektury a výtvarného umění, práce domácích i zahraničních autorů krásné literatury, včetně poezie a tvorby pro děti, a rovněž bibliofilie.
 • Albatros Webové stránky českého nakladatelství. Možnost koupě knih i online. Knihy pro děti i dospělé.
 • Aleš Skřivan ml. Nakladatelství historické literatury a Historického obzoru.
 • Alter Pedagogické nakladatelství: učebnice a učební pomůcky pro základní školy.
 • Alternativa Alternativní medicína (především homeopatie), psychologie, filosofie, esoterika, historie, astrologie, knihy osobního růstu jedince.
 • Anagram Převážně dětské knihy, které jsou určeny všem kategoriím mladých čtenářů i dospělým, obrazové a sportovní publikace pro milovníky přírody, odborné tituly.
 • ArchArt Nakladatelství zabývající se vydáváním obrazových a místopisných publikací, pohlednic a blahopřání, leporel, výchovné logopedie a problematiky přípravy dětí na čtení.
 • Arkáda Knihy s regionální tématikou, zpracování a vydání publikace na zakázku pro soukromé osoby, firmy i obecní úřady.
 • ARSCI Původní česká próza a poezie, literatura dětská a odborná (věda, umění, sport). Vlastní DTP zpracování publikací a merkantilních tiskovin.
 • Atlantis Původní česká tvorba, romány, poezie, dramatické texty, eseje, paměti a literárněvědné studie, památky starší české literatury, překlady děl francouzských autorů.
 • Audiostory Produkce českého i zahraničního mluveného slova k poslechu.
 • Axióma Leporela a knihy pro začínající čtenáře, pro děti, poznávácí tituly určené pro volný čas.
 • B.A.T. PROGRAM Monotematické mapy České republiky, reliéfní mapy regiónů a mapy na zakázku, digitální zpracování map.
 • BBArt Thrillery, detektivky, romány pro ženy, historie, biografie, dětské knihy, poezie, nástěnné a stolní kalendáře.
 • BEN Technická literatura, software a počítače, elektrotechnika a ostatní technické obory.
 • Bilance Účetní a daňová literatura.
 • Bonaventura Bibliofilie, grafické listy.
 • Brio Pohádky a knížky pro děti, populárně-naučné průvodce pro celé rodiny. Propagace českých ilustrátorů. Všechny tituly vycházejí též ve francouzštině.
 • Buk Fotografické publikace, kalendáře a literatura z oblasti Jizerských hor a Krkonoš.
 • C. H. Beck Právnická a ekonomická literatura, odborné časopisy a elektronické publikace. Komentáře právních předpisů, učebnice pro studenty právnických a eknomických fakult.
 • Canopus Dílo Květoslava Minaříka, předního českého mystika 20. století, díla dalších autorů duchovních spisů.
 • CARPE DIEM Beletrie, knihy pro děti a mládež, knihy o hudbě a divadlu, zvukové nosiče.
 • CCB Počítačové literatura a periodika (CAD, System, Office, Golf, Technika a trh).
 • CNC - Václav Horák Cyklistické průvodce a mapy, lyžařské mapy, pragensie, poezie.
 • Computer Press Počítačová a ekonomická literatura.
 • Country Home Hudební publikace a učebnice se zaměřením na country, bluegrass a old-time.
 • CREW Zahraniční komiksy pro mládež a dospělé.
 • Cykloknihy Vydavatelství cyklistické literatury.
 • Černá planeta Průvodce knižní a sešitovou produkcí, sci-fi a fantasy literatura, zásilková služba.
 • Česká biblická společnost Bible nebo jejich části v různých jazycích a edicích, pomůcky ke studiu Bible, publikace s biblickým obsahem pro děti.
 • DharmaGaia Buddhismus, mimoevropská orientální a alternativní kultura, filosofie, psychologie, nová věda.
 • Didaktis Naučná a pedagogická literatura pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních a jazykových škol.
 • Dokořán Populárně naučná a odborná literatura s výběrovými přesahy do beletrie a poezie.
 • Domino Překladová literatura, biografie, vzpomínky, detektivky, thrillery, špionážní romány, knihy pro ženy.
 • Dona Literatura pro volný čas - gastronomie, kynologie a přírodní vědy. Publikace o chovu papoušků, příručky o zahradě, léčitelství.
 • Doplněk Společenskovědní literatura a právnické učebnice, umělecká literatura, oddechová četba a brunensie.
 • dybbuk Beletrie, poezie, filozofie a mystika.
 • Editio Bärenreiter Praha Hudebniny a knihy o hudbě. Pedagog. literatura všech stupňů, česká soudobá a historická hudba, čeští klasikové, muzikologie.
 • Editio Moravia Hudebniny všech žánrů od populární až po vážnou hudbu.
 • Egmont Dětská literatura, knihy a časopisy.
 • Ekopress Vysokoškolské učebnice, praktické příručky a skripta z oblasti ekonomie, informatiky a jazyků.
 • Eminent Beletrie, hobby, kuchařky, memoáry, literatura faktu, sport a zdraví.
 • Encyklopedický dům Všeobecné encyklopedie, slovníková literatura.
 • Faun Literatuea faktu, tituly o vztazích muže a ženy a lidském sebepoznávání.
 • Fortuna Učebnice pro základní a střední školy, jazykové učebnice, slovníky a odborné publikace.
 • Fragment Původních i převzatá díla v oblasti populárně naučné literatury, knih pro děti a mládež, leporel pro nejmenší, učebnic pro ZŠ a SŠ, slovníků a CD-ROMů pro děti.
 • Fraus Učebnice a učební materiály pro výuku cizích jazyků, hlavně němčiny, angličtiny, španělštiny, ruštiny, italšity a francouzštiny, odborné překladové dvojjazyčné slovníky, literatura pro volný čas z oblasti letectví, rybářství a přírody.
 • G plus G Non-fiction, beletrie, knihy pro děti, aktuální společenské problémy.
 • Grada Publishing, a.s. Nakladatelství s univerzálním zaměřením.
 • Granit Původní i překladová populárně naučná literatura a beletrie, literatura pro volný čas a pro mládež.
 • H&H Vyšehradská Humantitní obory, medicína, filosofie, historiografie, literární vědy, muzikologie, lingvistika.
 • Hejkal Česká i překladová beletrie. Specializace na dosud česky nevydaná díla Miky Waltariho.
 • Hitbox 486 Převážně hudební publikace bez žánrové specializace.
 • Horus Hermetická a magická literatura, alchymie a okultní vědy, etnologie, kulturní antropologie a mytologie.
 • Idea Servis Beletrie, učebnice pro střední školy se zaměřením na cestovní ruch, výtvarným zaměřením. Část produkce pro obor cukrář a SPŠ ektrotechnické.
 • International Masters Publishers Nakladatelství a zásilková služba.
 • Iris RR Filosofie (Paul Brunton), jóga, alternativní medicína, ekologie.
 • J&M Odborné jazykové učebnice a příručky, cizojazyčné čtení pro mládež, učebnice technického zaměření, regionální literatura.
 • Jalna Periodika a odborné publikace (medicína, architektura, památky).
 • Ježek Odborná literatura z oblasti filosofie, etiky, teologie, literární historie, pedagogiky, psychologie a psychiatrie, tvorby pro děti a poezie.
 • Jitro Beletrie a společenské vědy.
 • Jota Překlady děl z angličtiny, francouzštiny, ruštiny i němčiny. Průvodce nakladatelství Rough.
 • Karmelitánské nakladatelství Křesťanská literatura, teologie, próza, duchovní četba, lit. faktu, poezie, dárkové publikace, audionosiče, plakáty, pohlednice.
 • Karolinum Učební texty, vědecké publikace, sborníky vědeckých prací, slovníky a vědecké časopisy.
 • Kartografie Praha Mapy, atlasy, průvodce, lexikony, nástěnné mapy, školní atlasy.
 • Klett nakladatelstvi, s.r.o. Prodej literatury - jazykové učebnice a učební pomůcky pro studenty každého věku a všech úrovní.
 • Klouda Pavel Učebnice, skripta, příručky a odborné publikace pro střední a vyšší školy, převážně z oboru chemie a výpočetní technika.
 • Knihovna Jana Drdy Poezie a próza regionálních autorů, básnické sbírky současných českých autorů.
 • Kopp Odborná technická literatura a učebnice (počítače, elektrotechnika, auto-moto, sport), jazykové publikace a knihy o ekologii.
 • Krystal OP Teologická literatura, klasická díla teologie a duchovního života, český překlad Jeruzalémské bible, filosofie a dominikánské publikace. Časopis Amen.
 • Labrix Psychologie, buddhismus, astrologie, totemismus, esoterika.
 • Lege Artis Vydavatelství zaměřené na DTP a výrobu knih, časopisů a tiskovin a nakladatelství nekomerčních projektů.
 • Libri Původní česká encyklopedická literatura z oboru společenských věd, biografické slovníky, slovníky spisovatelů, encyklopedie stavebních památek, historické a geografické, urbanistické, dějin umění, společenských věd a mytologií, populárněnaučné Dějiny českých zemí, odborné historické publikace.
 • Linde Komentáře a poznámková vydání zákonů, vysokoškolské právnické učebnice, odborné slovníky a encyklopedie.
 • Linx Školní příručky pro ZŠ A SŠ.
 • Littera Kovařík Slovníky, technické a obrazové publikace.
 • Maťa Kvalitní literatura s významným podílem rockové a alternativní scény.
 • Macmillan Education Učebnice angličtiny. Knihy a cvičné testy sloužící jako příprava ke zkouškám, výkladový slovník a metodika pro učitele.
 • Malvern Krásná literatura menšinových žánrů, filosofie, mystika, alchymie a dějiny vědy.
 • Meander Tvorba pro děti a mládež, leporela, výtvarně netradičně pojaté ilustrované knihy současných českých autorů píšících pro děti, také v cizojazyčných verzích, zejm. anglicky, německy, španělsky a italsky.
 • Memoria Výhradně publikace s historickou tematikou z dějin města Olomouce a jeho okolí.
 • Milpo Vydává edice Knihy o Praze, Knihy o českých a moravských městech a Z historie průmyslu.
 • Mirago Vydává učebnice k maturitě, průvodce i účetní a zdravotnickou literaturu.
 • Mladá fronta Zejména překladová beletrie, populárně naučná literatura, literatura faktu a poezie.
 • Montanex a.s. Ekonomická, podnikatelská, technická a právní literatura.
 • Mot Komiksy zahraniční i české provenience.
 • Motto Romány, napětí, populární psychologie, rádce.
 • MS LINE s.r.o. Produkce katalogů, bulletinů a časopisů na podporu obranného a leteckého průmyslu v tuzemsku i zahraničí a na zkvalitnění komunikace mezi veřejnou a státní správou a obranným průmyslem ČR.
 • NADATUR Nakladatelství dopravy a turistiky.
 • Nakladatelství ARCH Produkce odborných publikací, směrovaných zejména do oblasti architektury, stavitelství a stavebnictví.
 • Nakladatelství Avatar Aktuální nabídka, přednášky, profil nakladatelství, výběr autorů.
 • Nakladatelství Forum s.r.o. Odborné multimediální publikace pro manažery včetně témat softwarových aplikací, nebo pořádání seminářů.
 • Nakladatelství Leda Jazykové slovníky a učebnice, encyklopedie a software pro výuku jazyků.
 • Nakladatelství Leges Nakladatelství právnické a ekonomické literatury. Vydávání učebnic, komentářů a příruček.
 • Nakladatelství Radek Veselý Literatura pro studenty středních a vysokých škol.
 • Nakladatelství Vašut Přehled právě vyšlých knih, příručky a odborná literatura.
 • Návrat domů České nakladatelství vydávající křesťanskou literaturu.
 • Netopejr Science fiction, fantasy, horor, beletrie, VŠ skripta a učebnice.
 • One Woman Press Literatura psaná ženami, specializace na feminismus, gender, homosexualitu a zdraví žen.
 • Panax Přehledy léků a léčivých přípravků dostupných na našem trhu.
 • Parta Učebnice pro pomocnné a zvláštní školy a odborná učiliště.
 • Paseka Beletrie, uměnovědná, filosofická a dějepisná literatura, původní i překladová próza se zaměřením na dílo Josefa Váchala, mystiku a hermetismus.
 • Periplum Odborná (historická, filosofická, literárněvědná) a krásná (česká i světová poezie a próza) literatura.
 • Petrov Původní česká poezie, próza a eseje současných autorů.
 • Plot Vzdělávací a osvětová kynologická literatura, monografie psích plemen, humoristická a zábavná literatura, české i zahraniční kuchařky, pohádky.
 • Polygon Právní publikace.
 • Praam Regionem inspirovaná literatura a časopis Otavín - revue Písku, Písecka a Prácheňska.
 • Pragma Duchovní literatura, východní filosofie a myšlení, New Age, alternativí medicína a léčitelství, zdravý životní styl, obchodní a motivační literatura pro podnikatele a manažery, původní česká próza, dílo Charlese Bukowského.
 • Prostor Přehled knižní produkce, propojení s internetovým obchodem, kontakty a informace.
 • Radek Veselý Učební pomůcky pro maturanty, studenty SŠ a uchazeče o studium na VŠ.
 • Radioservis Časopis Týdeník Rozhlas, zvukové nosiče s hudbou a mluveným slovem.
 • Radix Odborná, populárně naučná a zájmová literatura.
 • Rady jak vydat knihu Pomoc a souhrnné informace pro začínající autory a nakladatele.
 • RO-TO-M Jazykoví a turističtí průvodci.
 • Rubico Učebnice pro střední a vysoké školy, literatura pro sběratele a starožitníky, populárně odborné publikace českých autorů.
 • Ryšavý Šimon Publikace o brněnských umělcích, miniatury českých a světových autorů, naučná literatura, jazykovědná literatura (tzv. zrcadlové texty).
 • Sagit Ekonomická a právní literatura.
 • Samuel Neperiodické publikace s biblickými tématy.
 • Scriptorium Spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury.
 • Sdružení MAC Populárně naučná zdravotnická literatura, volný čas – zahrádkaření, sport, metodické příručky pro pedagogy při zavádění ICT a RVP do škol.
 • Septima, s.r.o. Polygrafický provoz a tisk učebnic a pracovních sešitů pro potřeby speciálních škol a odborné příručky pro speciální pedagogy a rodiče.
 • SHOCart, s.r.o. Tvorba, vydavatelská a nakladatelská činnost v oboru užité kartografie, reklamní grafiky, výroby propagačních a jiných tiskovin.
 • Signeta Vydavatelství literatury národnostních a etnických menšin, knih o Romech i pro Romy a vědecké literaturu v češtině a angličtině.
 • Slovart Ilustrované populárně naučné knihy pro děti a dospělé, uměleckonaučné, obrazové a encyklopedické publikace.
 • Sobotáles Vydavatelství knih, učebnic a slovníků technického a odborného zaměření.
 • Spiral Energy Esoterická a duchovní literatura, především z oblasti tarotu a magie.
 • SPN - pedagogické nakladatelství Učebnice pro ZŠ, SŠ a gymnázia, SOU a jazykové školy.
 • Start Tvorba autorů z oblasti alternativní medicíny, klasické medicíny, zdravé výživy, ale i poučení a zábavy.
 • Studio Press Vydává kalendáře, knihy pro děti a ilustrované kalendáře.
 • Svatošovo nakladatelství Vydávání uměleckých publikací, pragensií, kalendářů a novoročních přání.
 • Temple Bojová umění a související oblasti.
 • Titanic Pozůstalost A. V. Friče, vlastivědné a fotografické publikace.
 • Tobiáš Učebnice a pomůcky pro děti se specifickými poruchami učení, pro základní a střední školy.
 • Torst Poezie, próza, vzpomínky, výtvarné monografie pro náročné čtenáře.
 • Trigon Esoterická a hermetická literatura, beletrie, bibliofilie.
 • Triton Vydavatelství odborné literatury z mnoha oborů lékařství, sci-fi i filozofie.
 • Větrné mlýny Divadelní hry českých i zahraničních autorů.
 • Verlag Dashöfer Právnická, manažerská, daňová, účetní a technická literatura.
 • Vetus Via Poezie, kritiky, eseje. Dílo Jakuba Demla, Jiřího Kuběny.
 • Vodnář Nabídky a připravované knihy z astrologie, esoteriky a magie.
 • Volvox Globator Vydavatelství a nakladatelství děl překladové krásné literatury a naučných a vzdělávacích publikací.
 • Vutium Vysokošloské nakladatelství VUT. Publikace a vědecké spisy.
 • Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk On-line knihkupectví, nabídka knih, vydavatelství a distribuce. Aktuality a recenze, kontaktní informace.
 • Vyšehrad Vydavatelství křesťansky orientovaných knih a beletrie.

Mali oglasi

Dragan 065/884-8890
Iskusni bravari rade hale, garaže, panelima leksanom, kao i kapije, ograde, natkrivanje terasa.

Green Smarthaus +381 65 477 5001
Najpovoljnije i najkvalitetnije montažne kuće u Srbiji, uvoz iz Austrije. Eksluzivni najprodavaniji modeli. Proverite sajt www.smarthaus.rs.

Nikolija +49 176 7884 4021
Minhen i okolina - tražim posao čuvanja deteta, ili dece. Imam jako dobro iskustvo, predana sam i pedantna. Za sve dodatne informacije, možete me kontaktirati. Molim, samo ozbiljne ponude.

Jasmina 060/184-9309
Potrebni preprodavci božićnih ježića od žita. Ručni rad, mali su, simpatični, cena je povoljna i postoji mogućnost pristojne zarade pred Novu godinu.

Edo +385 98 265 705
Selidbe i dostave u Evropsku uniju, i iz Evropske unije, vršim povoljno velikim kombijem.

SZR Limaks Beška +381 022 570 799
Proizvodnja i prodaja - kvarcne peći i kaloriferi. Kvarcne grejalice za brzo zagrevanje, sa i bez daske. www.limaks.co.rs

Inter CAFFE

40 korisnika prisutno: 3 registrovanih, 1 skrivenih i 36 senkica. Ulogovani: cesko, galeksic, niko650 (01:08)

Bolje te vidim kad sklopim oči - Milan Višnjić
Uto 16.12.2014 8:31, micha@Umetnost
Jedan od cudnijih snova
Pon 15.12.2014 15:58, jeka1983@Sanovnik forum
Iz moje svaštare
Pon 15.12.2014 12:48, micha@Umetnost
Sanjam stalno bivseg momka. Da li to ista znaci?
Sre 10.12.2014 7:59, danielarmd@Sanovnik forum
Muzicki kutak - pjesme za prijatelje
Sre 10.12.2014 0:11, apprivoiser@Umetnost
Poezija - najlepsi stihovi
Sub 06.12.2014 10:32, Wind@Umetnost
Filigranska kapija od stihova - Dejan Milenković
Sub 06.12.2014 1:28, tragalac@Umetnost
Recepti, jela od mesa - rostiljijada
Sub 06.12.2014 0:45, niko650@Životni stil

Virtuelne razglednice

za rodjendan, godišnjicu braka, srećnu slavu, ženidbu, udaju, položen vozački, prijem u radni odnos...